Servicekontoren avgörande för statlig närvaro i hela landet

Debatt
PUBLICERAD:
Först och främst är det nödvändigt att det finns ett servicekontoren erbjuder fler de av servicetjänster som medborgarna har behov av. Fler myndigheter behöver därför anslutas till servicekontorens verksamhet, skriver Lena Micko.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Servicekontoren innebär att medborgarna får tillgång till personlig service från en rad myndigheter och slipper att åka långa sträckor för att få hjälp med sina myndighetsärenden, skriver Lena Micko.

I det starka samhället ska statens myndigheter finnas tillgängliga och erbjuda service för allmänheten i hela landet. Under juni månad invigs därför fyra nya servicekontor i Åsele, Storuman, Vansbro och Torsby. Totalt finns det nu 117 servicekontor och betydligt fler kommer att tillkomma under mandatperioden.

Att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden är en viktig del i överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Utbyggnaden av servicekontoren når sällan förstasidorna, men det gör stor skillnad för medborgarna i de orter där kontoren öppnas. Servicekontoren innebär att medborgarna får tillgång till personlig service från en rad myndigheter och slipper att åka långa sträckor för att få hjälp med sina myndighetsärenden.

I slutet av förra året gav regeringen Sven-Erik Österberg i uppdrag att utreda förslag på ytterligare nya orter där servicekontor bör öppnas, samt hur fler myndigheter ska kunna anslutas till servicekontorens verksamhet. Utredningen lämnar sitt förslag i november, men redan nu går det att urskönja några framgångsfaktorer för en fortsatt utveckling av den statliga servicen.

Först och främst är det nödvändigt att det finns ett servicekontoren erbjuder fler de av servicetjänster som medborgarna har behov av. Fler myndigheter behöver därför anslutas till servicekontorens verksamhet. På det sättet förbättras servicen för medborgarna. De fyra nya servicekontor som invigs under juni månad kommer alla kunna erbjuda Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet vilket är väldigt bra, inte minst i dessa tider där många dessvärre har förlorat sina arbeten på grund av coronapandemin. Flera av dessa kontor är också samlokaliserade med kommunens verksamheter vilket gör det enkelt för medborgarna att få hjälp med sina ärenden, oavsett vilken offentlig nivå de ligger hos.

Jag kommer i min roll som civilminister att arbeta för mer av nytänkande lösningar för statlig närvaro framöver. I Örebro pågår exempelvis ett arbete med ett servicekontor i gemensam regi av kommunen och Statens servicecenter. I andra, mer glesbefolkade delar av landet, kan möjligen mobila lösningar med ambulerande servicekontor kunna vara en lösning. Här behövs dialog med kommunerna för att hitta lösningar som passar för lokala förutsättningar.

Alldeles oavsett så ska staten självklart fortsätta arbetet med god digital myndighetsinformation och service parallellt med utbyggnaden av servicekontoren. Det finns ingen motsättning i ambitionen att Sverige ska vara i framkant både vad gäller digital myndighetsservice, och personlig sådan.

Lena Micko (S)

Civilminister

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.