Säffle-Karlstad på 30 minuter

Debatt
PUBLICERAD:
Dock tar resan med kollektivtrafik från Säffle till Karlstad cirka en timme. Tiden gynnar inte ett resebeteende med kollektivtrafik då det går betydligt snabbare med egen bil, skriver Dag Rogne.
Foto: Nathalie Forsström
En målbild för Värmland, precis som när man jobbar med stråket Oslo-Stockholm 2.55 bör vara till exempel Karlstad-Göteborg 1.55 och som en del av det Säffle–Karlstad 30 minuter, skriver Dag Rogne.

Säffle-Karlstad på 30 minuter. Eller i ett större perspektiv Karlstad-Göteborg 1.55? Säffle kommun är positiv till de tankar som finns i Värmland om regional utveckling där vi ser oss i ett större sammanhang. Det är av mycket stor betydelse för vår utveckling att stärka våra arbetsmarknadsregioner.

Det innebär att vi med ett utvecklat utbud av infrastruktur och kollektivtrafik ska koppla ihop Värmland med Oslo och koppla ihop Värmland med Örebro-Mälardalen-Stockholm. Men det är också viktigt att utveckla stråket Karlstad-Säffle-Åmål-Mellerud och koppla ihop Värmland med Trestadsområdet-Göteborg.

Säffle har en bra koppling till Göteborg då tåget nu tar en timme och fyrtio minuter. Denna förbättring har skapats efter stora investeringar mellan Göteborg och Öxnered. Allt fler dagpendlar i båda riktningarna. Göteborg är för Säffle och Värmland ett viktigt arbetsmarknadsområde.

Dock tar resan med kollektivtrafik från Säffle till Karlstad cirka en timme. Tiden gynnar inte ett resebeteende med kollektivtrafik då det går betydligt snabbare med egen bil. Det får också den effekten att Karlstad och Värmland hamnar långt från Göteborg och Västra Götaland med exporthamn, industrier, gröna näringar, utbildningscentra med mera.

Trafikverket har redovisat ett första utkast till sin fördjupade utredning om dubbelspår och andra åtgärder för Värmlandsbanan, sträckningen Charlottenberg-Kristinehamn. Detta som en del av den stora åtgärdsvalstudien över projektet Stockholm-Oslo 2.55.

Sträckan mellan Karlstad-Kil kräver kurvrätning, triangelspår och alternativa linjedragningar för att möjliggöra ett funktionellt framtida dubbelspår. Det kommer att handla om stora investeringar och det är av stor vikt att man i denna planering även beaktar kommunikationen Karlstad-Säffle-Göteborg.

En målbild för Värmland, precis som när man jobbar med stråket Oslo-Stockholm 2.55 bör vara till exempel Karlstad-Göteborg 1.55 och som en del av det Säffle-Karlstad 30 minuter.

Det är funktionen som är viktig och det behövs en samordning i ett helhetsperspektiv över nu pågående utredningar för Värmlandsbanan och Vänerbanan (som går mellan Karlstad via Kil till Göteborg). Helhet för Värmland måste vävas in i utredningar och här är funktionen Säffle-Karlstad på 30 minuter ett viktigt delmål för vår regionala utveckling.

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Säffle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.