Recension: Israel och hennes fiender

Litteratur
PUBLICERAD:
I en av många intressanta passager i boken beskrivs hur UNRWA, ett havererat flyktingorgan för palestinier som upprätthålls med svenskt bistånd, har cementerat flyktingskapet hos palestinier, skriver Anosh Ghasri.
Foto: Khalil Hamra/AP
När insikten om att palestinska makthavare inte såg efter palestiniers bästa, ställde sig Nilsson den kritiska frågan om vad han stöttade när han tog parti för palestinier, skriver Anosh Ghasri.

Bengt G Nilsson, Israel och hennes fiender (Ethno Press, 2020)

Den som pratar om Israel i ett socialt sammanhang riskerar att utsätta sitt sällskap för en prövning. Om topplocket inte går av hos somliga, så kan andra antingen grimaserar misstyckande eller prata om väder och mat för att ta sig ur situationen.

Efter decennier av inte helt objektiv nyhetsrapportering, och inte minst ett tydligt svenskt utrikespolitiskt ställningstagande för palestinier i konflikten, har Israel blivit sinnebilden för ondska. Går det att förstå Israel i Sverige?

Den erfarne journalisten och författaren Bengt G Nilsson sätter med sin nya bok, Israel och hennes fiender, Israel i ett sammanhang för nyfikna läsare. Nilsson avhandlar många väsentliga frågor, såsom den breda antisemitismen i regionen och de palestinska ledarnas ovilja att ingå fred med israeler oavsett vilket bud som lagts på bordet.

I en av många intressanta passager i boken beskrivs hur UNRWA, ett havererat flyktingorgan för palestinier som upprätthålls med svenskt bistånd, har cementerat flyktingskapet hos palestinier. Läsaren får också en inblick i hur den svenska utrikespolitiken med bland annat Olof Palme och Sten Andersson i spetsen, vilkas idéarv är levande hos många än i dag, med sitt tydliga ställningstagande för palestinier bidrog till den ensidiga bilden av både konflikten och Israel som fortfarande frodas.

En av boken största förtjänster är Nilssons personliga uppgörelse och positionsförflyttning. Från att varit positiv inställd till Israel, vändes hans sympatier under 80-talet för palestiniernas sak efter att ha sett misären i flyktinglägren. Det skulle dock komma ytterligare en vändning. När insikten om att palestinska makthavare inte såg efter palestiniers bästa, ställde sig Nilsson den kritiska frågan om vad han stöttade när han tog parti för palestinier. Just att kunna överge en moralisk ståndpunkt som visar sig vara ohållbar, och att våga tänka om, är en av bokens stora förtjänster.

Israel och hennes fiender är en reportagebok som stundtals glider över till sakprosa genremässigt med anspråk på att fastslå en större berättelse. Man kan då förvänta sig mer av en sådan bok. Nilsson parerar frågan om fakta och perspektiv genom att i vissa fall hänvisa sin läsare till Wikipedia, ibland uttalat ibland dolt. Som när han skriver om terrorattacker mot Israel och den stora palestinska folkomflyttningen.

Frågan om fakta och perspektiv är inte enkel, men inte heller omöjlig att hantera. Alan Dershowitz, professor i juridik vid Harvarduniversitet och författare till boken The Case for Israel, som trots titeln inte är odelad positiv till landets ageranden, redogör med fakta och precision för folkomflyttningen.

I vissa stycken lämnar Nilsson sina läsare löst hängandes när han i förbifarten nämner annektering, det storisraeliska projektet, ockupant och förråade israeliska soldater (vilken 18-åring blir inte förråad när den måste hantera potentiella terrorhot?). Nilsson hade med några enkla meningar kunnat nyansera bilden och helt frigjort sig från det trånga svenska narrativet.

Den framlidne historikern Jacob Talmon, motståndare till idén om en större Israel, nämner i boken The six day war ett samtal med premiärminister Levi Eshkol som personligen försäkrade Talmon om att han inte hade något intresse av de erövrade territorierna i samband med sexdagarskriget annat än att förhandla om fred med arabländerna. Den hädangångne författaren Amos Oz problematiserade redan tidigt triumfens börda för Israel i väntan på fred i sin i vissa stycken övermåttan kritiska bok I landet Israel. Saken är dock den att fred aldrig var ett alternativ för arabländerna. Ockupering får då en delvis annan betydelse. Likaså får det storisraeliska projektet en annan innebörd när de säkerhetshoten kvarstår.

Israel och hennes fiender är inte i paritet med David Anderssons bok Med skulden som drivkraft för den som på djupet vill förstå den svenska inställningen gentemot Israel, men den är likväl en mycket läsvärd bok. Kritiken förtar inte Nilssons förmåga att skildra konflikten. Israel och hennes fiender är en av de mer intressanta böcker som skrivits på svenska i ämnet som är värd att läsas om man vill förstå Israels position och situation.

Anosh Ghasri

Frilansskribent

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.