• idag
  24 sep
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  25 sep
  15°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.7 mm
 • lördag
  26 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  27 sep
  10°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Nytt bomskott från regeringen

Ledare
PUBLICERAD:
Polisen skall inte ansvara för vapenlicenser.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Den dominerande åsikten i riksdagen är att lagliga vapenägare inte skall drabbas av överdrivna vapenregleringar – i synnerhet då reglerna inte gör någon skillnad för de kriminellas tillgång till vapen.

Den 3 juni röstade riksdagen för en rad tillkännagivanden riktade till regeringen, med krav på att regelbördan skall hållas på en rimligare nivå. Regeringen har dock åter visat en trotsighet i frågan, precis som den ignorerat tidigare tillkännagivanden på vapenområdet.

Riksdagen har nu tagit ställning för att ansvaret för vapenlicenser borde flyttas till en ny myndighet. I dag är det Polisen som hanterar vapenärenden. Men lagliga vapen är ingen polisiär fråga och bör därför hanteras av en myndighet som inte också hanterar olagliga vapen.

Riksdagen uppmanade även regeringen att bland annat förtydliga begreppet ”synnerliga skäl” för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen, att överväga att slopa femårslicenserna och att göra en generell översyn av vapenlagstiftningen. Även här är riksdagen på rätt spår, men är överdrivet försiktig. Regeringen borde inte bara överväga utan direkt slopa femårslicenserna. Denna fråga är, precis som tillståndsplikt för ljuddämpare, dessutom redan utredd och kan därför genomföras direkt – vilket regeringen hittills har struntat i.

Det är allvarligt i sig att regeringen gång på gång låter bli att genomföra frågor som riksdagen kommit med tillkännagivanden om. Det gäller till exempel slopandet av femårslicenser, där riksdagsbeslutet nu är ett år gammalt. Men förra fredagen (5/6) stod det klart att regeringen inte bara ignorerar, utan direkt trotsar riksdagen och dess avsikt med vapenlagstiftningen. Inrikesminister Mikael Damberg (S) presenterade en lagrådsremiss som innehåller flera åtstramningar, som om de genomförs kommer att göra det betydligt besvärligare att äga lagliga vapen.

I lagförslaget benämns vissa vapen som särskilt farliga, med baktanken att fler vapenbrott kan klassas som grova. Men det lär också göra det svårare för vapenägare som inte begår brott, eftersom det troligen kommer att spilla över i Polisens licenshantering, vilket rimligtvis är en anledning till lagstiftningen.

Regeringen går inte bara emot riksdagens andemening – att människor skall kunna äga och ansvara för sådant som är farligt – utan också direkta beslut. I lagrådsremissen bygger regeringen bland annat sitt resonemang på att begreppet synnerliga skäl finns i vapenlagen. Detta två dagar efter att riksdagen har konstaterat att begreppet ”synnerliga skäl” är för otydligt i vapenlagen.

Agerandet från regeringen innebär ett direkt ogiltigförklarande av vad riksdagen beslutat om. Ett rimligt agerande hade till exempel varit att justera lagrådsremissen utifrån vad riksdagen nu och i juni 2019 har röstat igenom. Men att så inte skedde gör det tydligt att uppmaningarna till regeringen inte heller lär genomföras framöver, och att riksdagen i högre grad måste lagstifta på egen hand.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.