Ledande politiker vill inte se moské på Rud

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Erik Nilsson (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, vill inte se en moské på Rud, skriver han i en insändare.
Foto: Mikael Lindblom
Svar till ”Rudsbo”, som är orolig inför en eventuell moské på Rud.

Frågan om moskébygget i Karlstad är varken ny eller okontroversiell och de flesta minns den stundtals heta debatten som fördes i frågan innan valet 2018.

Kristdemokraterna och Moderaterna har varit tydliga från början med att vi inte vill se en moské på Rud. Vi tycker att platsen på Rud vore mer lämpad för att bygga bostäder då den fortsatta befolkningsökningen i Karlstad innebär ett stort behov av exempelvis lägenheter.

Islamiska kulturföreningen har inte heller givit tillräckligt tydliga besked gällande hur moskén ska betalas. Det råder fortsatta oklarheter om bygget kommer att finansieras med hjälp av en, eller flera, utländska aktörer och vad för eventuell påverkan det kan få på moskéns verksamhet.

Det är dessutom inte Karlstads kommuns ansvar att tillhandahålla centrumnära mark till religiösa samfund – detta oavsett vilken sorts religion det handlar om.

Till sist är vi liksom ”Rudsbo” kritiska mot parkeringssituationen. Nu är dock markupplåtelsen för moskén redan godkänd och Kristdemokraterna och Moderaterna kan konstatera att vi hittills inte fått gehör för våra åsikter gällande moskébygget.

Erik Nilsson (KD)

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Magnus Resare (M)

2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.