Använd inte fastighetsbranschen som krockkudde

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
För en lokalhyresgäst som tappat stora delar av sin försäljning är det dock tveksamt om en halvering av hyran löser problemet, skriver Maria Frisk.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Allt medan lokalhyresgäster behöver stödet direkt, står fastighetsbranschen i många fall utan möjlighet att bidra i den utsträckning man vill, skriver Maria Frisk.

Som företrädare för fastighetsägare i hela Sverige välkomnade Fastighetsägarna det stöd som regeringen aviserade för att möta butikers och besöksnäringens plötsliga intäktsbortfall i och med coronakrisen. Branschen har nu att förhålla sig till den förordning som ligger, men det är tydligt att modellen inte är optimal.

Nu när perioden som stödförordningen gäller går mot sitt slut gäller det att tänka till hur man framgent på bästa sätt kan stötta och underlätta för verksamheter som fortsatt har det tufft på grund av den pågående pandemin.

Hyresstödet, som kan sökas från den först juli till den sista augusti, innebär att staten går in med maximalt 25 procent av hyran om fastighetsägaren halverar hyran under april-juni, givet att det beviljas av länsstyrelsen. För en lokalhyresgäst som tappat stora delar av sin försäljning är det dock tveksamt om en halvering av hyran löser problemet. Istället för att lösa problem med betalningssvårigheter och inkomstbortfall har hyresstödet snarare inneburit orimliga förväntningar och onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster.

Förväntansbilden på hyressänkningar är utbredd och som en konsekvens har konfliktnivån mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster ökat. Alla typer av företag är inte berättigade till stöd och eftersom det är fastighetsägaren som ska ansöka, måste den i sin tur göra klart att lokalhyresgästen är berättigad till stödet. Administrationen kring detta är både tidskrävande och frustrerande för alla inblandade parter. Allt medan lokalhyresgäster behöver stödet direkt, står fastighetsbranschen i många fall utan möjlighet att bidra i den utsträckning man vill.

Fastighetsägare vill givetvis undvika att i grunden livskraftiga företag och mångas arbetsplatser försvinner. Men för att leva upp till regeringens ambition att rädda företag genom den nuvarande krisen så krävs ett större och mer träffsäkert stödpaket än det nuvarande. Inför det tredje kvartalet är det därför att stor vikt att ett eventuellt stödpaket utformas så att det inte skapar onödiga konflikter mellan marknadens olika aktörer.

Fastighetsägarna hoppas på ett omsättningsstöd som direkt kan hjälpa fastighetsföretagens hyresgäster. Sannolikt kan det utformas ungefär som det omsättningsstöd som nu ligger inför beslut där företag kan söka bidrag för mars och april, under förutsättning att företaget tidigare haft en omsättning på minst 250 000 kronor och att omsättningen har minskat med minst 30 procent under de aktuella månaderna. Ett sådant stöd kan införas från den 1 juli då det gällande hyresstödet löper ut.

Runt om i landet finns många exempel på att fastighetsägare tar ett stort ansvar för att hjälpa hyresgäster men regeringen får inte glömma att nio av tio fastighetsägare i Sverige är små företag med ett fåtal anställda och hyresintäkter som enda intäkt. Att som nu, skjuta problemet vidare till fastighetsföretag medför en risk för konflikter och långsiktiga effekter för fastighetsbranschen som inte kan betala amorteringar, löner, skatter och avgifter. Det är ingen hållbar lösning inför kommande kvartal.

Nu behövs ett mer träffsäkert stöd för de företag som har det tuffast utan att använda fastighetsbranschen som krockkudde i den ekonomiska kris som coronapandemin medfört.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.