Danielsson: Pandemin visar på behovet av arbetsmiljöarbetet

Signerat
PUBLICERAD:
Människor som går upp på morgonen för att gå till arbetet har en rätt att komma hem till sin familj igen på kvällen. Någon annan ambition än en nollvision för dödsolyckor duger inte, skriver Johan Danielsson.
Foto: Michel Spingler/AP

Direkt från Europaparlamentet

Behovet var nämligen stort redan innan krisen. Varje år dör 4 000 människor i EU i olyckor på sitt arbete. Det är helt oacceptabelt, skriver Johan Danielsson.

Den pågående pandemin visar på behovet av ett fungerande arbetsmiljöarbete. Under krisen har myndigheterna uppmanat oss som kan att arbeta hemifrån, men miljontals människor har fortsatt gå till jobbet varje dag för att hålla Sverige rullande.

Det handlar om personal i vården och omsorgen, busschaufförer som ser till att vårdpersonalen kommer till arbetet, personal i skolor och förskolor, butiksanställda, byggnadsarbetare, lastbilschaufförer, industriarbetare som bland annat fortsätter producera livsviktig medicinsk utrustning om målare, elektriker, städare och väktare. Många av dessa utsätts för risker på grund av undermåligt arbetsmiljöarbete. Fackliga organisationer har många gånger tvingats stoppa arbetet för att få arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder.

Det är viktigt att denna blixtbelysning av bristerna i arbetsmiljön nu leder till politiska beslut. Behovet var nämligen stort redan innan krisen. Varje år dör 4 000 människor i EU i olyckor på sitt arbete. Det är helt oacceptabelt. Människor som går upp på morgonen för att gå till arbetet har en rätt att komma hem till sin familj igen på kvällen. Någon annan ambition än en nollvision för dödsolyckor duger inte.

Varje år dör dessutom 80 000 européer i cancer på grund av exponering i sitt arbete. Lägger man till det faktum att det helt saknas EU-regler för växande arbetsmiljöproblem som belastningsskador och den psykosociala arbetsmiljön, så står det klart att utmaningarna var många redan innan pandemin.

När människor går till arbetet under den pågående pandemin kräver lagstiftningen att arbetsplatserna anpassas för att minska risken för smittspridning. Bra så. Men ska det fungera i praktiken så måste det finnas effektiv kontroll av regelefterlevnaden. Här finns det brister i Sverige och övriga Europa.

FN:s Internationella arbetsorganisation, ILO, rekommenderar att länderna ska en arbetsplatsinspektör per 10 000 arbetstagare. I dag lever inget EU-land upp till denna ambition. Trots att antalet inspektör ökat under den socialdemokratiska regeringen ligger den svenska siffran kring 0,6 inspektörer. Ytterligare 200 inspektörer skulle behöva anställas. Endast 41 procent av europeiska arbetsplatser har inspekterats de senaste tre åren, vilket är en minskning med 8 procentenheter sedan föregående treårsperiod. Det är dags för EU att ställa krav på att alla medlemsstater följer ILO-rekommendationen.

I Sverige kommer kontroller ändock att utföras i en relativ stor utsträckning av de fackliga organisationerna och deras skyddsombud. Därför var regeringens förslag om att öka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt både rätt och viktigt. Det vore bra om den svenska högern kunde tänka om och låta en förstärkt roll för skyddsombuden bli det första steget av många i ett målmedvetet arbete för att stärka arbetsmiljön i Sverige och övriga EU.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.