Kooperativa idéer bär världen framåt

Debatt
PUBLICERAD:
Genom handledning lär sig personer på plats olika yrkesfärdigheter – vilket skapar mervärden både för personerna och för samhället, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Mikael Lindblom
Av de kooperativa företagsidéerna är en vi särskilt ägnat oss åt inom socialnämnden i Karlstad – sociala arbetskooperativ, skriver Per-Inge Lidén.

Det finns många bra företagsformer. En av dem gillar jag extra skarpt – kooperation. En företagsform där människor tillsammans driver företag och utvecklar såväl demokratiskt tänkande som solidaritet.

Kooperationen har gamla rötter. Länsförsäkringar, sparbanksrörelse och jordbrukskooperationer har sin historia från 1800-talets början. Livsmedelskooperationerna något senare. I Europa i dag lär det finnas runt 160 000 kooperativa företag. I Sverige startas få nya kooperativ företag.

Jag tror att kooperativa idéer skulle vara ett bra komplement till lösningar på t ex de generationsskiften som många värmländska företag står inför. När den gamla entreprenören går i pension kanske det är en grupp anställda medarbetare som ska ta över företaget tillsammans.

Av de kooperativa företagsidéerna är en vi särskilt ägnat oss åt inom socialnämnden i Karlstad – sociala arbetskooperativ. Vi har varit med och stöttat Brillianten, som jobbar med second hand och cykelreparation, Solakoop B&B, som bedriver bed and breakfast, Mediagruppen Karlstad som gör tidning och film samt Solatassen som driver hunddagis.

Kooperativen ägs av personer som själva arbetar i verksamheterna. De arbetar som självständiga kooperativ inom sina respektive område, där de producerar varor och tjänster. I verksamheterna jobbar de arbetsintegrerande, vilket innebär att sysselsätter och anställer personer som har haft svårigheter att delta i det vanliga arbetslivet.

Genom handledning lär sig personer på plats olika yrkesfärdigheter – vilket skapar mervärden både för personerna och för samhället. De tar ofta emot praktikanter, personer som får ”prova på” om det deras företag jobbar med passar dem. Kooperativen som finns i Karlstads kommun har varit verksamma många år, och har stabila affärsidéer.

Som kooperativ har de på ett likvärdigt sätt som andra företag arbetsgivaransvar, betalar skatter och sociala avgifter, antar budgetar och bedriver företagsstyrelsearbete. Vi kan se att det finns en väldigt framgångsrik stegförflyttning i de sociala arbetskooperativen, personal och praktikanter som går vidare till utbildningar, eller andra yrken och en del som anställs och jobbar vidare i kooperativen där de blir delägare.

Delaktighet och empowerment är metoder som det jobbas med intensivt, att ta tillvara på den vilja varje person har att påverka sin egen livssituation positivt.

Nu startas Sola byggåterbruk vid gamla flygplatsen, som arbetar med återvinning av byggmateriel, som fönster, dörrar, karmar och andra detaljer. Det är mycket som blir över när någon river eller bygger nytt. Byggåterbruket startar som ett projekt som drivs ett år i kommunal regi, med mål att det ska leda fram till starten av ett socialt arbetskooperativ. Både människor och gamla fönster kan få nytt liv, bara vi tänker om. Kooperativa idéer bär världen framåt.

Per-Inge Lidén

Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.