En sommar full av sommarlovsaktiviteter för barnen

Debatt
PUBLICERAD:
Samtliga sommarlovsaktiviteter kommer såklart att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att på alla sätt förhindra fortsatt smittspridning i samhället, skriver Johanna Larsson och Niklas Wikström.
Foto: Privat
Vår målsättning är att årets utbud av sommarlovsaktiviteter ska vara minst lika stort som tidigare år, att de genomförs i hela kommunen och att det finns något för alla åldrar, skriver Niklas Wikström och Johanna Larsson.

Under de senaste månaderna har vardagen verkligen vänts upp och ned. Dessa tider av oro och osäkerhet påverkar oss alla och det är därför mycket glädjande att vi under sommarlovet i Karlstad kommer kunna erbjuda många olika former av sommarlovsaktiviteter för våra barn och unga.

Staten har tidigare gett ett stöd för kommunernas sommarlovsaktiviteter. För 2020 kommer det från statligt håll dessvärre inte att betalas ut något sommarlovsstöd, det är tyvärr inte längre prioriterat från riksdag och regering. När tillvaron förändras och skolorna stänger för sommaren är det extra viktigt att våra barn och unga kan känna glädje och trygghet i tillvaron. Sommarlovsaktiviteterna är en betydelsefull verksamhet och det är nu viktigare än någonsin att vi tillsammans med föreningar, studieförbund och kulturliv kommer kunna genomföra dessa aktiviteter.

Det är glädjande att kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och samverkan för barn och unga i Karlstads kommun tillsammans har beslutat att gå in med totalt 1,5 miljoner kronor så att vi även under sommaren 2020 kan genomföra ett stort antal sommarlovsaktiviteter trots uteblivet stöd från regeringen. Vår målsättning är att årets utbud av sommarlovsaktiviteter ska vara minst lika stort som tidigare år, att de genomförs i hela kommunen och att det finns något för alla åldrar.

I år arrangeras 21 dagkolloveckor, bland annat danskollo, scoutkollo, fiskekollo, fotbollskollo, skatekollo och hästkollo. Även simlägret Simtaget kommer att genomföras. Allt är helt kostnadsfritt! Det kommer även att genomföras drop-in-idrott i fem stadsdelar, fem dagar i veckan under i stort sett hela sommarlovet. För att alla barn och unga ska kunna delta på lika villkor och orka med alla härliga aktiviteter kommer det att serveras lättare luncher för aktiviteter på dagtid och mackor under kvällstid. En fullständig lista över sommarlovsaktiviteterna återfinns på Karlstads kommuns hemsida.

Samtliga sommarlovsaktiviteter kommer såklart att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att på alla sätt förhindra fortsatt smittspridning i samhället. Vårdnadshavare får dock väldigt gärna hjälpa till så att det inte blir för många barn vid respektive aktivitet. Det viktigaste i denna svåra och tuffa tid är att barn och personal ska känna sig trygga.

Grundtanken med kostnadsfria sommarlovsaktiviteter är att alla barn och unga ska kunna ta del av spännande och stimulerande aktiviteter på lika villkor, oavsett ekonomiska förutsättningar. Vi ser det även som ett verktyg för att minska det långsiktiga utanförskapet då aktiviteterna kan bidra till att skapa vuxenkontakter och förebilder. Det kan också vara en väg in i föreningslivet eftersom deltagarna kan testa på en mängd olika aktiviteter och idrotter. En riktigt bra sommar för alla barn och unga innebär att de förhoppningsvis kommer tillbaka inför höstterminen fulladdade och sugna att prestera ännu bättre i sina studier.

Med önskan om en härlig sommar!

Niklas Wikström (L)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden samt ordförande samverkansgruppen för barn och unga i Karlstad

Johanna Larsson (M)

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.