Personalen lämnas och utses till syndabockar

Insändare
PUBLICERAD:
Kronogården äldreboende som stängs efter flera fall av missskötsel.
Foto: Lisa Olaison
Replik på NWT 5 juni Politiker i ”krismöte” efter Kronogårdsskandalen.

Barenfeld (M) är en lika stor kålsupare som statsminister Löfven.

Det är fantastiskt hur företrädare för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting –numer Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) kan spela ovetande om hur de själva har misskött äldrevården under det sista årtiondet.

Nyligen kallade man situationen för coronaepidemin i Stockholm för överdödlighet. Man jämför med dödligheten under motsvarande period under åren 2017-2019 fastän vi dessa år inte hade några influensaepidemier i Sverige värda namnet epidemi. Coronaepidemin är en helt ny företeelse.

Barenfeld spelar teater. Han vet likaväl som alla andra företrädare för SKR att denna centrala myndighet under årtiondet 2010-2020 har skurit bort merparten av vår tidigare åldringsvård till ett minimum.

Det inofficiella svepskälet var att när sjukvården minskade antalet sjukhusplatser så ville kommunerna inte betala för slutenvården också. Sveriges kommuner i SKR tog sig stora friheter och körde sitt eget race och idag ser vi konsekvenserna i form av upprepade vårdskandaler.

Barenfeld skuldbelägger på ett fegt sätt underställd personal i ett yttrande som personalen inte kan bemöta, att de ”inte slagit larm” utan Barenfeld tycker nu, när skandalen är ett faktum, att ”vi i nämnden är lika upprörda som alla andra när de äldre inte får rätt omvårdnad”.

Barenfeld erkänner att man tidigare ”upptäckte brister vid genomgångar” och frågar sig ”hur det har kunnat fortsätta att vara på det här sättet trots de tidigare insatserna”.

Som en fiktion smiter han ifrån sitt eget ansvar, vilket inte är någon reklam för ledningen av Karlstads äldreomsorg. Med en sådan chef lämnas personalen inte bara åt sitt öde utan utses– liksom läkarna – till vårdskandalens syndabockar.

Långvårdsläkare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.