Hoppa till huvudinnehållet

Vi får inte sälja ut vår säkerhet

Publicerad:
Sverige ska vara en öppen och dynamisk ekonomi som välkomnar investeringar, men det är lika viktigt att vi inte säljer ut vitala tillgångar och ger olämpliga aktörer avgörande inflytande över vår ekonomi och politik, skriver Hans Wallmark, Pål Jonson (båda på bilden) och Jessika Roswall.
Sverige ska vara en öppen och dynamisk ekonomi som välkomnar investeringar, men det är lika viktigt att vi inte säljer ut vitala tillgångar och ger olämpliga aktörer avgörande inflytande över vår ekonomi och politik, skriver Hans Wallmark, Pål Jonson (båda på bilden) och Jessika Roswall. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Moderaterna har därför drivit på att det omgående måste införas ett regelverk för att granska, försvåra och ytterst förhindra olämpliga investeringar, skriver Hans Wallmark, Jessika Roswall och Pål Jonson.

Sveriges säkerhet måste värnas. Detta är särskilt viktigt i de svåra tider som vi befinner oss i nu under cornapandemin. De krisande ekonomierna i västvärlden och Sverige kan leda till att stater som exempelvis Kina tar tillfället i akt att skaffa inflytande genom investeringar och uppköp av samhällsviktiga företag. Moderaterna har därför drivit på att det omgående måste införas ett regelverk för att granska, försvåra och ytterst förhindra olämpliga investeringar.

Frågan om det som kallas utländska direktinvesteringar har på allvar börjat diskuteras de senaste åren då många har fått upp ögonen för att de kan innebära säkerhetsrisker. Dels genom att svenska företag i teknologisk framkant hamnar i utländsk ägo, dels genom att andra länder skaffar sig politiskt inflytande via investeringar och uppköp av företag, men även av viktig infrastruktur som hamnar, järnvägar och telenät och bolag med hög innovationsgrad inom speciella områden som halvledarteknik.

Så skriver du en debattartikel

Sverige har i dag inga bestämmelser för att kontrollera och vid behov stoppa investeringar som kan hota vår säkerhet. Det är väldigt märkligt mot bakgrund av att flertalet andra länder har ett regelverk och att Sverige har många företag som är attraktiva för utländska aktörer. Det gör Sverige sårbart när fallande efterfrågan i spåren av coronakrisen gör att många bolag är i behov av kapital utifrån.

Moderaterna har därför tagit ett initiativ i riksdagen för att få ett regelverk på plats så snart som möjligt. Vi pekar på att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) skulle kunna ges granskningsansvaret, något en pågående utredning i ärendet också föreslagit. För att dessutom snabbt få ett regelverk på plats föreslås även att det skulle gå att ändra redan befintlig lagstiftning.

Pandemin kan komma att ändra maktbalansen i världen och ställa oss inför nya och svåra utmaningar. Sverige ska vara en öppen och dynamisk ekonomi som välkomnar investeringar, men det är lika viktigt att vi inte säljer ut vitala tillgångar och ger olämpliga aktörer avgörande inflytande över vår ekonomi och politik. Regeringen måste agera nu och se till att ett regelverk för utländska direktinvesteringar kommer på plats.

Hans Wallmark (M)

Utrikespolitisk talesperson

Jessika Roswall (M)

Europapolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattFörsvaretHans WallmarkISPJessika RoswallModeraternaPål JonsonSäkerhetspolitik