Seniorer är en tillgång

Debatt
PUBLICERAD:
Samtidigt som synen på äldre bör förändras är vi på väg in i en teknikevolution som drastiskt kommer att förändra villkoren för hela samhället. Smart teknik som GPS på rollatorn och självstyrande rullstolar är på frammarsch, skriver Helene Torvaldsdotter Dehring med flera.
Foto: Martina Holmberg / TT
Seniorer är inte en homogen grupp som i alla lägen föredrar stillsamma promenader, lättläst text och extra stora knappar på mobiltelefonen. Den intellektuella förmågan är fortsatt knivskarp hos många äldre, skriver Helene Torvaldsdotter Dehring med flera.

Vid valet 2022 är cirka en tredjedel av väljarna i Sverige seniorer. När olika generationers livserfarenhet, kunskap och kompetens tas tillvara innebär detta en förstärkning av demokratin och att beslut fattas på stabilare grund. Därför vill vi se fler äldre i våra demokratiska församlingar.

Vi lever allt längre men representeras av färre, endast sex av 349 ledamöter i riksdagen över 65 år. I USA kandiderar 70-åringar till att bli president, men i Sverige är synen på äldre annorlunda. Seniorer är inte en homogen grupp som i alla lägen föredrar stillsamma promenader, lättläst text och extra stora knappar på mobiltelefonen. Den intellektuella förmågan är fortsatt knivskarp hos många äldre. Den gamla livstrappan där det påstås att livet går utför efter femtioårsdagen borde ersättas av en ny där trappan enbart går uppåt och där de som är högst upp har nått livets topp.

Samtidigt som synen på äldre bör förändras är vi på väg in i en teknikevolution som drastiskt kommer att förändra villkoren för hela samhället. Smart teknik som GPS på rollatorn och självstyrande rullstolar är på frammarsch. Kanske slår exoskelett igenom och bär upp oss så att rullstol eller rullator inte behövs. Det kan innebära att badrummet inte behöver anpassas eller att man klarar sig utan hiss. Det finns med andra ord goda framtidsutsikter att fortsatt leva aktivt oavsett ålder.

Vi moderater är motståndare till identitetspolitik. Vi kan istället använda följande fem kriterier för vad som är kompetens i politiska sammanhang, oberoende av ålder: Kunskap, erfarenhet, färdigheter, social förmåga. Och för moderata representanter: moderata värderingar.

Värmland är ett län med fler äldre än genomsnittet i riket. Det innebär att det finns en stor kunskapsbank av livserfarenhet att ta vara på. För delaktighet, demokrati och deltagande behövs det fler beslutsfattare med kunskap om äldres livssituation i våra politiska församlingar och därför behövs det fler seniora kandidater på valsedlarna.

Till dig som tvekar – det är aldrig försent att testa något nytt.

Moderata seniorer i Värmland

Helene Torvaldsdotter Dehring (M)

Karlstad

Henrik Samuelsson (M)

Arvika

Judith Kisch (M)

Grums

Kerstin Johannesen (M)

Sunne

Christer Olsson (M)

Filipstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.