Hoppa till huvudinnehållet

Ovärdiga omtolkningar oroar

Publicerad:
Nyckfullt tillväxtverk.
Nyckfullt tillväxtverk. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Riksdag och regering har genom att sätta press på Tillväxtverket att ändra reglernas tolkning utan att ändra lagstiftningen svikit landets företag och visat att de inte förstår hur komplicerad verkligheten är. Det är rent sorgligt och effekten blir ett minskat förtroende för politiken samt en ökning av onödiga konkurser.

Ledarsidan har tidigare skrivit om hur Tillväxtverket ändrat reglerna för stöd för korttidsarbete, så kallad permittering, efter att regeringen och riksdagen krävt detta. Tidigare gick myndigheten på lagens utformning och ansåg att utdelning inte var ett hinder för att ta del av permitteringsstödet. Sedan gjorde myndigheten en retroaktiv kovändning varpå utdelningar som gjorts efter 16 mars plötsligt innebar att företaget inte längre hade rätt till stödet. Detta är en skandal och ett hån mot legalitetsnormen och tanken på fristående svenska myndigheter och något som ledarsidan har skrivit om tidigare. Men det slutar inte där.

Världen är väsentligt mer komplex än vad våra politiker i riksdag och regering förstår varför deras kortsynta och populistiska agerande får mer långtgående konsekvenser än också de anat. Tillväxtverket gör sitt bästa förr att göra sina herrar i politiken till lags och har därför kommit fram till att koncernbidrag skall jämställas med aktieutdelning. Ett direkt vansinnigt utslag.

Koncernbidrag handlar väldigt ofta om att balansera resultaten mellan systerbolag. Går det ena företaget back tillför man pengar från de företag som går bra. Det är en administrativ åtgärd som beror på valet att organisera en omfattande verksamhet i flera bolag snarare än att ha allt samlat i ett enda bolag. Det valet får nu ödesdigra konsekvenser som kommer att tvinga företag i konkurs helt i onödan.

Att likställa koncernbidrag med aktieutdelning är en dålig ordning i sig. Att det därtill inte tolkades så först utan är ytterligare en tvärvändning, med retroaktiv verkan, från Tillväxtverket efter den politiska påtryckningen gör allting ännu värre. Det måste gå att lita på de lagar och regler som finns. Oaktat tolkningens innebörd är detta ovärdigt en rättsstat som Sverige. Detta är något som alla partier måste skämmas för, dock särskilt Moderaterna som av ohejdad populism agerar i strid med sin vanliga politik.

Krisen och reglerna som omgärdat den har kännetecknats av otydlighet, något som knappast har hjälpt landets företag att överleva. Bara en sådan sak som att det inte är självklart vad som utgör ”ordinarie lön”, vilket är vad ersättningen för den som permitteras baseras på, verkar helt ha förbisetts. I många fall är det enkelt och tydligt, men lika otydligt är det i många andra. Det finns många runtom i landet som inte har en fast lös utan som exempelvis har en del eller hela lönen provisionsbaserad. Reglerna är helt enkelt dåligt utformade för vår tid, trots att de är tämligen samtida.

Ytterst ansvarig för dessa problem är förstås regeringen, men även riksdagen måste kritiseras då alla partier ställt sig bakom pressen på Tillväxtverket att på stående fot tolka om regelverket utifrån plötsligt rådande politiska preferenser. Det är olämpligt och klandervärt. Land skall med lag och inte hastigt påkomna politiska omtolkningar byggas.

Artikeltaggar

CoronavirusetFöretagandeLedareModeraternaRättssäkerhetRegeringenRiksdagenTillväxtverket