Fysisk aktivitet kan stärka hälsan under pandemin

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Myndigheternas allmänna budskap om att det är bra att röra på sig utomhus måste därför kompletteras med att regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt på flera riskfaktorer, skriver Ing-Mari Dohrn med flera.
Foto: Anders Wiklund/TT
Många tror att restriktionerna innebär att man måste stanna inne. Att bli stillasittande under veckor eller månader kan få ödesdigra konsekvenser, inte minst för de mest sköra, skriver Ing-Mari Dohrn med flera.

I kampen mot covid-19 är självklart högsta prioritet att skydda varandra, att skydda oss själva och inte minst att skydda de allra sköraste. Det blir allt tydligare att vi kommer att leva med restriktioner under lång tid framöver. Vi anser därför att skydda även måste kompletteras med att stärka.

Ett effektivt sätt att stärka kroppen är fysisk aktivitet. Dessvärre kan flera av åtgärderna mot smittspridning leda till minskad fysisk aktivitet. Många tror att restriktionerna innebär att man måste stanna inne. Att bli stillasittande under veckor eller månader kan få ödesdigra konsekvenser, inte minst för de mest sköra. Och det handlar om många personer. Bara i Region Värmland rapporterar 1 av 5 högt blodtryck, cirka 24 200 vuxna har diabetes och 50 300 är över 70 år.

Vad många inte vet, är att redan efter en till två veckors regelbunden fysisk aktivitet ses hälsoeffekter som lägre blodtryck, lägre nivåer av stresshormoner, bättre blodsockerkontroll och ökat välbefinnande. Förändringarna bidrar till ökad motståndskraft så att man bättre klarar en kroppslig påfrestning, såsom en infektion med efterföljande återhämtning. Och sambandet mellan mängden fysisk aktivitet och effekt är starkt. En halvtimme per dag är bra, men lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. Det är alltså inte för sent i pandemin för att dra nytta av en ökning av den fysiska aktiviteten.

Men detta är inte bara en angelägenhet för riskgrupperna. Många fler kommer att drabbas, inte bara av smitta, utan även av psykisk ohälsa till följd av stress och oro för pandemins konsekvenser, som att förlora jobb eller företag. Där kan fysisk aktivitet fungera som en buffert mot stress, oro och sömnsvårigheter.

Myndigheternas allmänna budskap om att det är bra att röra på sig utomhus måste därför kompletteras med att regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt på flera riskfaktorer, och att god kondition och styrka ökar förutsättningen att klara av de påfrestningar som isolering, covid-19 och efterförlopp innebär.

På 1177.se, Träning och fysisk hälsa, finns bra tips om hur man kan fortsätta vara aktiv under pandemin. Men mer stöd behövs, både nu och framöver, för de som har störst behov av att komma igång. Hälso- och sjukvården, omsorgen och olika aktörer inom fysisk aktivitet har här ett särskilt ansvar.

Mot denna bakgrund och risken för en andra våg, uppmanar vi alla aktörer i regionen att mer kraftfullt mobilisera för ökad fysisk aktivitet för att stärka hälsan hos befolkningen i Värmland nu.

Ing-Mari Dohrn

Ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Med Dr, Karolinska Institutet

Birgitta Sjökvist

Verksamhetschef för Friskvården i Värmland

Kenth Carlsson

Ordförande för Friskvården i Värmland

Mats Börjesson

Professor/överläkare, Västra Götalandsregionen

Margareta Eriksson

Folkhälsostrateg, Med Dr, Region Norrbotten

Cecilia Fridén

FoU-chef Fysioterapeuterna, docent, Karolinska Institutet

Maria Hagströmer

Professor, Karolinska Institutet

Anna Hertting

Senior folkhälsovetare

Med Dr, Svenska kyrkan

Eva Jansson

Professor emerita, Karolinska Institutet

Matti Leijon

Folkhälsovetare

Med Dr, Region Östergötland

Jessica Norrbom

Med Dr, Karolinska Institutet

Elisabeth Rydwik

Docent, Karolinska Institutet

Carl Johan Sundberg

Professor, Karolinska Institutet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.