Stryp inte kraften från vattnet

Debatt
PUBLICERAD:
Till detta ska läggas oersättliga kulturhistoriska värden – värden som inte kan mätas i kronor, ören och kilowattimmar. Det här är kraftverk, dammar och platser som har förvaltats över generationer, skriver Camilla Brodin, Kjell-Arne Ottosson och Magnus Jacobsson. (Bild på Ödeborgs kraftverk.)
Foto: Jan Lorentsson
Förutom att leverera klimatvänlig el ger den småskaliga vattenkraften ett tryggare och robustare system. Den bidrar till att stabilisera elnätet och balansera väderberoende kraft, skriver Camilla Brodin, Kjell-Arne Ottosson och Magnus Jacobsson.

Vissa vill att småskalig vattenkraft ska tvingas till nedläggning. Vi hoppas att riksdagens senaste beslut kan ge dem skäl att bli besvikna.

Härförleden riktade en riksdagsmajoritet, med undantag för de rödgröna, ett tillkännagivande till regeringen om att den småskaliga vattenkraften ska värnas. Minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader ska vara vägledande för arbetet. Bakom beslutet låg bland annat en motion från oss kristdemokrater.

Miljökrav behövs naturligtvis, samtidigt som hänsyn måste tas till vattenkraftens samhällsnytta. Allt annat är oklokt, också ur miljösynpunkt. Runt om i Sverige finns 1 900 mindre vattenkraftverk och även om vart och ett av dem är jämförelsevis litet, producerar de tillsammans el till motsvarande 800 000 hushåll om året. Många ligger i vårt lands södra hälft där underskott av elproduktion redan råder.

Förutom att leverera klimatvänlig el ger den småskaliga vattenkraften ett tryggare och robustare system. Den bidrar till att stabilisera elnätet och balansera väderberoende kraft. Det finns dessutom möjligheter att utveckla vattenkraften ytterligare.

Coronakrisens allvar kastar ljus på vårt lands beredskap. I alla tänkbara krislägen har elförsörjningen en nyckelroll. Vattenkraftens lokala spridning gör oss mindre sårbara som samhälle. Till detta ska läggas oersättliga kulturhistoriska värden – värden som inte kan mätas i kronor, ören och kilowattimmar. Det här är kraftverk, dammar och platser som har förvaltats över generationer.

Det finns en oro bland vattenkraftsägare att miljöprocesser ska drabba dem ekonomiskt, skruva ner produktionen och i värsta fall forcera fram nedläggningar i stor skala. Vissa har redan drabbats. Ägare vittnar om hur myndigheter driver egna nedläggningsagendor och inte lever upp till intentionerna i den lagstiftning som kom på plats 2019, och som bland annat är tänkt att ge villkor för fortsatt drift och utveckling.

Riksdagens beslut är en tydlig markering till regeringen. Den småskaliga vattenkraften ska värnas. Nu vill det till att detta får genomslag också ute i verkligheten.

Camilla Brodin (KD)

Energipolitisk talesperson

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Miljöpolitisk talesperson

Magnus Jacobsson (KD)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.