Hoppa till huvudinnehållet

Federalistisk EU-attack

Publicerad:
Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen inför Europaparlamentet i går.
Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen inför Europaparlamentet i går. Foto: Olivier Matthys/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tondövheten hos EU:s toppskikt är monumental. De har inget lärt av skepsisen mot den ökade överstatligheten och Brexit. Mer EU är svaret på alla problem, inte mindre EU. Således är också svaren på coronakrisen föga förvånande "mer EU".

Talesättet "låt aldrig slarva bort en bra kris" har tillskrivits allt från Winston Churchill till Obamas gamle vapendragare Rahm Emanuel, men skall tydligen komma från ingen mindre än Niccolò Machiavelli. Och det är just vad EU-entusiasterna nu försöker passa på att göra. Att utnyttja coronakrisen som en murbräcka för att föra upp ännu mer makt på EU-nivå. Det måste stoppas.

I går kom EU-kommissionen med sitt förslag till en återhämtningsfond för att hjälpa medlemsländerna efter coronakrisen. En slags stödfond kan nog vara bra, men det måste handla om lån och inte om bidrag. Direktstöd är något för de enskilda regeringarna att införa. Det är också den linje som Sverige har.

Kommissionen föreslår att fonden, som skall omfatta 750 miljarder euro och lånas upp på den globala finansmarknaden, till två tredjedelar utgöra bidrag och bara en tredjedel vara lån. De mest drabbade skall få mer och rikare, där nivån på statsskulden spelar in, mindre. Av lätt insedda skäl kommer Sverige att bli en stor förlorare på ett sådant system. Det hela påminner om det förslag som Frankrike och Tyskland – något förvånande – kom med i förra veckan.

Enligt förslaget skall medlemsländerna också gå i borgen för de lån som fonden tar upp. De skall sedan återbetalas fram till år 2058. Och det är inte de länder som tar emot lånen och bidragen som skall betala tillbaka. Det skall EU göra tillsammans. Det kommer att innebära höjda avgifter för medlemsländerna, men också med nya intäktskällor som utökade utsläppsrätter, en ny digitalskatt och en importskatt på varor från länder med lägre klimatkrav. Alltså att man ger EU egen beskattningsrätt.

Detta borde få det att rysa hos varje medborgare som värnar om medlemsländernas självständighet och som inte vill se att ännu mer makt flyttas till Bryssel. Till råga på allt så föreslår kommissionen också att EU:s nya flerårsbudget skall uppgå till 1 100 miljarder euro, vilket är mer än det kompromissförslag Europeiska rådets ordförande lade fram tidigare i år, och som redan det var för högt. Att mätta munnen efter matsäcken efter att Storbritannien lämnat unionen föresvävar dem inte. De rabatter på avgiften som bland annat Sverige har skall också bort.

Det här är ett rent stötande och fräckt utmanande förslag som EU-kommissionen för fram. Det kläs i vackra ord om solidaritet men betyder inget annat än att de som sköter sig skall betala för de som inte gör det. För även om länder som Italien och Spanien drabbats hårt av coronan så hade de ekonomiska problem långt innan dess. Med den föreslagna stödfonden kommer det aldrig att uppstå incitament för att bättra sig. Det är ju någon annan som betalar.

Att Tyskland, som torde få öppna plånboken mest, gått med på det här är en gåta. De som stått emot hittills är Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike. Det måste vi fortsätta med, och inte vika en tum för federalisterna. EU får gärna "slarva bort" den här krisen.

Artikeltaggar

CoronavirusetEUEU-kommissionenEuropaparlamentetEuropeiska rådetLedareUrsula von der Leyen