Med lite hjälp blir båtlivet mer hållbart i Vänern

Debatt
PUBLICERAD:
Attraktiva gästhamnar är en viktig investering för kommunerna om man vill hjälpa båtlivet att minska koldioxidutsläppen, skriver Lars-Göran Kring, Owe Lindström och Bo Christer Bofeldt.
Foto: Henrik Montgomery/TT
I bra hamnar stannar man gärna en extra natt. Båtförbunden uppmanar kommunerna inom vår region att satsa på bra gästhamnar, skriver Lars-Göran Kring, Owe Lindström och Bo Christer Bofeldt.

Svenskt båtliv utövas av cirka 2,2 miljoner människor. Nu rustas 800 000 fritidsbåtar för en ny båtsäsong. En levande och god vattenmiljö är en förutsättning för svenskt båtliv. För oss båtägare är det viktigt att minimera en negativ miljöpåverkan från våra båtar. Även om fritidsbåtar endast står för drygt tre promille av koldioxidutsläppen i Sverige, finns det utsläpp av andra föroreningar från båtmotorer som är mer betydande, till exempel kväveoxider och partiklar. Alla tre Båtförbund i Vänern, tillsammans med Svenska Båtunionen presenterar därför fyra viktiga åtgärder, som båtlivet kan göra redan i dag. För att lyckas behövs hjälp av beslutsfattare.

• Öka tillgången på renare och biobaserade drivmedel

Motorbåtar kan använda bättre eller fossilfria bränslen. Utvecklingen av en fossilfri ersättning för bensin måste skyndas på. Båtmotorer har lång livslängd, mycket på grund av att de används relativt få gångtimmar per säsong. Många båtmotorer är äldre med gammal tvåtaktsteknik. Där är E85-etanol tyvärr inte ett alternativ. Utsläppen från båtmotorer minskas om vi kan använda alkylatbensin. Då minskar utsläppen av andra föroreningar än koldioxid med närmare 90 procent. Trots det är alkylatbensin fortfarande svårt att få tag på till större båtmotorer. Det är bara ett fåtal sjömackar som säljer alkylatbensin på pump. Skulle alkylatbensinen finnas tillgänglig till samma eller endast något högre pris än vanlig bensin, skulle många båtägare använda den.

Inombordsmotorer i båtar går ofta på diesel. Här finns redan i dag fossilfri HVO100-diesel tillgänglig på många försäljningsställen för vägtrafiken. Med HVO100 reduceras förutom fossila koldioxidutsläpp, även utsläppen av partiklar och andra föroreningar. HVO100 gör ännu större nytta i lite äldre båtmotorer, som saknar modern avgasrening än i bilmotorer, som redan har bra avgasrening. Slutsatsen blir att båtlivet måste få tillgång till HVO100 och alkylatbensin på sjömackarna redan i sommar.

• Utbilda i eco-driving till sjöss

Det kanske lättaste sättet att minska koldioxidutsläpp från båtlivet är att körsättet ändras. Genom att köra långsammare och tillämpa eco-driving på sjön kan koldioxidutsläppen minska med upp till 50 procent. Båtförbund kring Vänern ställer sig bakom Svenska Båtunionens arbete med att driva frågan om miljöutbildning i alla båtutbildningar, som examineras genom Nämnden för båtlivsutbildning.

• Segling bra för miljön

Segling är ett bra sätt att resa och bo hållbart. Segling är lite svårare att börja med än att köra motorbåt. Det ställer därför krav på båtorganisationerna och båtklubbar att erbjuda seglingskurser för både barn och vuxna.

• Satsa på attraktiva gästhamnar med laddmöjligheter

Attraktiva gästhamnar är en viktig investering för kommunerna om man vill hjälpa båtlivet att minska koldioxidutsläppen. I bra hamnar stannar man gärna en extra natt. Båtförbunden uppmanar kommunerna inom vår region att satsa på bra gästhamnar. Satsa framåt och bygg ut laddinfrastrukturen för kommande elbåtar!

Myndigheterna måste se till att bra miljöbränslen finns på sjömackar och sjönära försäljningsställen. Båtlivets organisationer är beredda att sitt ansvar när det gäller utbildning och information till båtägare om val av bränsle, eco-driving Tillsammans kan vi skapa det hållbara båtlivet!

Lars-Göran Kring

Ordförande, Värmlands Båtförbund

Owe Lindström

Ordförande, Vänern Väst Dalslandkanals Båtförbund

Bo Christer Bofeldt

Ordförande, Östra Vänerns Båtförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.