Rädda regionala flygplatser

Debatt
PUBLICERAD:
Sverigedemokraterna kommer att göra sitt yttersta för att tvinga regeringen att rädda de regionala flygplatserna undan total kollaps, skriver Roger Richthoff och Thomas Morell.
Foto: Johan Nilsson/TT
Vi vill dessutom rikta ett direktstöd till de regionala flygplatserna då intäkterna i det närmaste upphört till följd av coronakrisen, skriver Roger Richthoff och Thomas Morell.

Coronapandemins fortsatta framfart i Sverige kommer att få förödande konsekvenser för våra regionala flygplatser i landet. Staten måste omedelbart använda sina resurser för att i största möjliga mån hjälpa verksamheterna att komma på fötter och ta sig helskinnade ur krisen.

Flygplatserna utgör en av Sveriges allra viktigaste funktioner. Att förlora dessa till följd av vikande statligt ansvar från regeringen vore förödande för tillväxt, näringsliv, jobb och inte minst för beredskapen.

Coronakrisen har gjort det uppenbart att vi måste förbereda oss för det värsta. Skulle vi hamna i en situation där flygplatserna stängs ned så innebär detta att samhällsnödvändiga transporter skulle bli allvarligt begränsade. Om vi ska kunna agera snabbt när det värsta sker måste flygplatserna hållas öppna för brandflyg, ambulansflyg, polis och försvar.

Sverigedemokraterna kommer att göra sitt yttersta för att tvinga regeringen att rädda de regionala flygplatserna undan total kollaps. Vi arbetar ständigt för att förbättra och förstärka den svenska beredskapen – och där spelar flygplatserna en avgörande roll.

Vi vill därmed utse samtliga regionala flygplatser till beredskapsflygplatser så att dessa får sin rättmätiga ersättning för alla de akuta transporter de i dag utför utan kompensation. Vi vill dessutom rikta ett direktstöd till de regionala flygplatserna då intäkterna i det närmaste upphört till följd av coronakrisen.

Regeringens aviserade stöd till kommuner och regioner kommer att nyttjas för att täcka de stora ekonomiska hålen i den kommunala och regionala verksamheten. Hål som ofta kan härledas till en bristfällig regeringspolitik. De medel som kommer kommuner och regioner till del kommer säkerligen inte användas för att rädda flygplatserna. Något som troligtvis rimmar väl med det extrema Miljöpartiets ambitioner om att göra livet utanför storstäderna omöjligt.

I Sverige ska man kunna leva utanför storstäderna och man ska kunna förlita sig på hjälp när krisen knackar på dörren – de regionala flygplatserna är en förutsättning för det.

Roger Richthoff (SD)

Försvarspolitisk talesperson

Thomas Morell (SD)

Riksdagsman i trafikutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.