Vi smyger inte – det blir ett lyft för Karlstad

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Frida Pettersson (C), svarar här på tidigare insändarkritik mot satsningen på ett resecentrum i Karlstad.
Foto: Emma Lindell
Svar till ”Rn77” och ”En tänkande man”

Ett resecentrum i Karlstad är en viktig satsning för framtiden och kommer att bli en knutpunkt för allt resande. Karlstad ligger bra placerat mellan Stockholm och Oslo och för att göra det mesta av det gynnsamma geografiska läget behöver vi satsa på förenklat resande för att vara attraktiva även i framtiden.

Genom att samla alla trafikslag på ett ställe blir det enklare och närmare att byta mellan exempelvis tåg och buss, mitt i centrala Karlstad. Dessutom kommer det bli lättare att ta sig över järnvägen till Viken, Stadsträdgården och Inre hamn.

Tillgängligheten till centrum, oavsett hur man åker dit, kommer fortsatt att vara god. Tanken är att Hamngatan ska integreras bättre i stadskärnan då det snarare är en genomfartsled idag. För att underlätta för bussar till och från resecentrum samt för de som har bil och ett ärende till centrum, så gör vi det enklare för de som bara ska passera genom Karlstad att välja en annan väg. Bland annat bygger vi just nu Vikenförbindelsen som bidrar till detta. Kartbergsbron som är en del av södra förbindelsen är också tänkt att avlasta trafiken i centrum, den planeras börja byggas 2022.

Under hösten kommer förslaget om en detaljplan för Karlstads resecentrum att gå ut på granskning, men redan nu finns mycket material om planerarna för resecentrum att ta del av på karlstad.se/resecentrum. Det vill vi inte alls smyga med, tvärtemot tror vi att det här är något som kommer bli ett lyft för Karlstad.

Det stämmer att coronaviruset innebär att vi kommer att få förändrade förutsättningar för en okänd tid framgent, något som vi är ödmjuka inför. Samtidigt kommer en tid då vi närmar oss slutet på pandemitunneln. Det för med sig ett behov av fortsatt utveckling av vår kommun och ett resecentrum är en del av detta.

Frida Pettersson (C), kommunalråd i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.