Sjuksköterskans patientnära ledarskap är nödvändigt

Debatt
PUBLICERAD:
Mycket behöver göras för de äldre och för sjuksköterskor för att skapa bra förutsättningar för deras arbete, skriver Karin Josefsson.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Nu är det är dags att gå vidare och arbeta för att skapa förutsättningar för en stark och tydlig ledarskapsroll för sjuksköterskan nära den äldre, skriver Karin Josefsson.

Brister i vården och omsorgen för de äldre i Sverige är nu tydlig. Därför är det nu hög tid att skapa förutsättningar för en stark och tydlig ledarskapsroll för sjuksköterskan nära de äldre. Välutbildade och kompetenta sjuksköterskor utför dagligen hjältedåd, som inte minst nu under pandemin blivit än mer synligt. En trumpetfanfar och flaggan hissas för er sjuksköterskor!

Pandemin har visat på påtagliga brister i vården och omsorgen för de äldre. Många brister som varit kända länge för kliniskt verksamma, lärare och forskare. Men hur känt det är för regeringen vill jag ha oskrivet. Mycket behöver göras för de äldre och för sjuksköterskor för att skapa bra förutsättningar för deras arbete. Inte minst bör ledarskapsroller skapas och unga och nyutexaminerade sjuksköterskor behöver stöd i att utveckla sitt ledarskap.

Sjuksköterskan har en given ledarskapsroll i sin yrkesfunktion. De flesta är eniga om att ledarskap är viktigt i kommunens äldreomsorg, som dels utövas med avstånd från de äldre och som dels utövas nära de äldre. Vi vet en hel del om sjuksköterskans ledarskap på avstånd och på en mer generell nivå, men vi vet mindre om sjuksköterskans ledarskap nära de äldre: vad är det, vad det innebär, vad görs, hur och varför? Nu är det är dags att gå vidare och arbeta för att skapa förutsättningar för en stark och tydlig ledarskapsroll för sjuksköterskan nära den äldre.

Jag leder ett fyraårigt doktorandprojekt och startar upp ett nytt projekt i höst. Projekten handlar om sjuksköterskans ledarskap nära den äldre patienten i kommunens hemsjukvård. Resultaten har till nu visat att sjuksköterskan har en komplex ledarskapsroll som ”multiartist”. Ledarskapet består av tio olika delar, t ex medvetenhet såväl om patientens behov som helhetssyn, omvårdnadsansvar, samarbete på en organisatorisk och individnivå och exponering för utmaningar. Se artikel i helhet här.

I dag betonar Världshälsoorganisation, WHO, i en ny rapport, vikten av sjuksköterskans ledarskap. WHO nämner även det skrämmande faktum att det fattas sex miljoner sjuksköterskor i världen. Det är hög tid att en nationell expertgrupp bildas, med tydlig representation av sjuksköterskor forskande inom området, för en värdig vård och omsorg för de äldre och en värdig arbetssituation för sjuksköterskan – värdig ett land som har bland det högsta skattetrycket i världen.

Karin Josefsson

Leg sjuksköterska

Professor i omvårdnad, Karlstads universitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.