Fastlåsta filer

Ledare
PUBLICERAD:
Smalna inte av Hamngatan.
Foto: Lisa Olaison

Planerna för det nya så kallade resecentrumet i Karlstad rullar vidare. Bland annat skall Vikentunneln breddas mellan 2022-23 och det är välkommet. Då måste en tillfällig lösning till för förbindelserna över spårområdet.

Tyvärr är kommunen alltjämt fastlåst vid tanken på att smalna av Hamngatan till två körfält och sedan knöka in regionbussarna i området. Detta trots att det blir trångt och rent av farligt när folk springer över vägen. Några kortare avstånd behövs inte. De flesta byter till stadsbuss inte regionbuss. Men kommunen vill väl ha loss tomten där dagens busstation ligger.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.