Dags att börja utreda

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Nej, statsministern. Åt andra hållet!
Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverige måste redan nu börja försöka dra lärdomar av hur hanteringen av coronakrisen gått till. Vi kan inte vänta på att det hela är över, för då kan mycket kunskap ha gått förlorad. Dessutom kan det ta tid.

I nuläget är det ingen som vet när coronakrisen är över. Visserligen ser vi en successiv nedgång i konstaterade fall och antalet döda, och många länder som befunnit sig i varierande grad av nedstängning börjar öppna sig igen. Men det kommer ändå att ta tid innan något som liknar läget innan coronapandemin inträder, om det ens gör det. Covid-19 lär förändra våra samhällen på flera sätt.

Därför är det oansvarigt och senfärdigt av statsminister Stefan Löfven (S) när han säger att hanteringen först skall utvärderas efter krisen. Detta strax efter att han i början av maj lovade att en oberoende coronakommission skulle tillsättas. Att regeringen lovat att tillsätta en sådan kriskommission är bra, men det kostar ju inget så länge den inte tillsätts och kan börja arbeta.

Först krävde Kristdemokraterna, och nu också Moderaterna, att en kommission skall tillsättas redan till sommaren. Men Löfven vidhåller att en genomlysning först skall komma när "hanteringen av viruset inte längre är föremål för pågående krishantering". Vad nu det betyder. Hur lång tid handlar det om? Tills det kommit ett vaccin? Då kanske vi aldrig får se någon kommission eftersom det är långt ifrån säkert att det någonsin lyckas framställa ett vaccin. Det är notoriskt svårt för coronavirus, varför mänskligheten fortfarande får dras med förkylningar (som är coronavirus).

DN Debatt (18/5) argumenterar partiledaren Ulf Kristersson och partisekreteraren Gunnar Strömmer för att det blir lättare att hämta in information och dokumentera nu när skeendet pågår. De presenterar också åtta ingångsvärden för en kriskommission. Förutom att den skall granska regering, riksdag och centrala myndigheter så borde den också ha ett medborgarperspektiv, alltså vilka förväntningar som svenska folket haft på politiker och myndigheter under krisen. Hur har ansvarsfördelningen varit mellan de olika aktörerna, på riksnivå men också regionalt och lokalt?

Hittills har den politiska enigheten varit stor när det gäller de rent medicinska bedömningarna, och oftast har man följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Det har lett till vår relativt liberala linje i Sverige. Men M börjar kanske här försiktigt röra om i grytan när den vill att kommissionen också skall utvärdera den svenska strategin och åtgärderna för att hindra smittspridning, liksom hur öppna man varit med det. Partiet vill även granska hur besluten om testningar för smitta och antikroppar gått till. Och slutligen också en utvärdering om hur åtgärderna för den svenska ekonomin har varit.

Det finns ingenting att invända mot dessa moderata ingångsvärden. Som när det gäller så mycket annat i den här krisen så är det oppositionen som skjutit regeringen framför sig när det gäller olika skarpa förslag. Regeringen borde tacksamt ta emot även dessa och sjösätta kommissionen snarast.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.