Korrigera könsförslaget genast

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Helomvändning.
Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT
Som genom ett trollslag verkar det nu som att förslaget om sänkt åldersgräns för könskorrigerande kirurgi inte blir av. Detta efter att Socialstyrelsen har gjort helt om och plötsligt är emot efter att tidigare ha tillstyrkt det och velat gå ännu längre.

Nyheten bör välkomnas av alla som värnar barns och ungas rättigheter och välmående. Regeringen kan förstås välja att härda ut i sin aktivistiska vilja att låta 15-åringar inte bara genomgå dess oåterkalleliga ingrepp utan dessutom utan föräldrarnas inblandning och medgivande. Ett sådant agerande vore dock lika sensationellt som korkat.

SVT:s Uppdrag granskning, UG, visade redan i fjol att utredningen som regeringen grundar sitt förslag på är behäftad med i vart fall ett synnerligen allvarligt fel. I utredningen står flera gånger att läsa att unga transsexuella tar sina liv i väntan på operation på grund av det lidande som könsdysforin innebär för dem. Ingen källhänvisning finns, och det av goda skäl. Uppgiften stämmer inte.

När UG talar med experter som bistått utredning har de ingen aning varifrån uppgifterna kommer eller varför de är med i utredningen. Inte heller utredningens huvudsekreterare kan svara på det. Ändå är det någonting som flertalet ministrar, inklusive socialminister Lena Hallengren (S) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), har särskilt hållit fram självmorden: att det är en fråga om liv och död.

UG har dock med all önskvärd tydlighet visat att underlaget inte bara är otillräckligt utan direkt felaktigt. Tvärtemot vad utredningen och regeringen föreslår är de experter som UG talar med rörande överens om att det är samtalsbehandling som skall användas för ungdomar.

Det var med anledning av detta som regeringen i höstas gav Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och lämplighetsbedöma den föreslagna gränsen på 15 år. Och nu gör alltså myndigheten en helomvändning. Detta från att tidigare ha föreslagit att regeringen borde gå längre, myndigheten ansåg det inte nödvändigt att kirurgi enbart bör användas om könsidentiteten kan antas vara densamma över tid. Det vill säga att Socialstyrelsen förordade ingripande kirurgiska ingrepp även i fall när identiteten kunde förväntas vara av en övergående natur.

Även om det naturligtvis är glädjande att ett allvarligt misstag nu kan undvikas är det oroande att en expertmyndighet så enkelt vänder på klacken. Och att den underliggande utredningen höll så låg kvalitet.

Regeringen har kritiserats åtskilliga gånger för sin tendens att politisera utredningsväsendet. Detta talar onekligen i den riktningen. Det är svårt att värja sig från misstanken att utredningen hade i uppdrag att komma fram till dessa slutsatser och felaktigheterna är ett resultat av detta, samt även att Socialstyrelsens tvärvändning är en i lika hög grad politisk beställning.

Regeringen bör nu göra det enda rätta: dra tillbaka förslaget och tillsätt en oberoende utredning för att se över hur det kunde gå så här fel och hur det skall undvikas framöver. Utred även gärna hur myndigheternas oberoende kan garanteras. Staten kan inte förlita sig på att Uppdrag granskning rättar den varje gång.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.