Livslängden är för kort för VA-ledningarna

Debatt
PUBLICERAD:
Dåtidens rör byggdes för att klara ett sekel i marken, och gör det med råge. Dagens rör kan utan problem tjäna oss i 150 år, skriver Christer Dieden och Stefan Karvonen.
Foto: Roger Gleisner
VA-näten måste byggas för framtida generationer. De måste vara hållbara, miljövänliga och stresståliga i många decennier, skriver Christer Dieden och Stefan Karvonen.

Avloppsledningar i Sverige ligger ofta i marken under väldigt lång tid. På många håll ligger rör från förra sekelskiftet kvar, och den genomsnittliga utbytestakten är över 200 år i Sverige. Det är alldeles för lång tid.

Anledningen till att gamla avloppsledningar fortfarande används är att de fortfarande fungerar bra. Samtidigt drabbas många kommuner av att yngre rör akut måste bytas ut, och resultatet blir skademinimering utan långsiktig strategi. Våra kommuner har dock inte råd med ”billiga” lösningar som blir dyrare i längden. VA-näten måste byggas för framtida generationer. De måste vara hållbara, miljövänliga och stresståliga i många decennier.

Många av Sveriges kommuner har mål för livslängd, men dessa mål är ofta korta. Om alla hade kunnat kunde byta ut sina avloppsnät vart 50e eller till och med 80:e år vore VA-problemen lösta, men det är vare sig ekonomisk eller praktiskt att riva upp hela staden med jämna mellanrum. Den planerade livslängden måste öka, och planeringen måste justeras därefter.

Vår uppfattning är att det är möjligt att bygga VA-nät med längre livslängd utan att rören skadas av slitage eller natur. 150 år bör vara ett mål för en realistisk utbytestakt, och även ett mål att ha i åtanke när nya rör läggs ner. Svenskt Vatten har nyligen beskrivit vad som krävs för framtidens hållbara VA-nät, och framhåller ett mål på minst 100 år.

Som tillverkare av avloppsrör i betong ser vi det som självklart att arbeta för såväl en ökad livslängd och för att matcha samhällets ökade krav. Därför har vi tagit fram en projekteringspolicy med tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med fokus på självfallsledningar, det vill säga för spill- och dagvatten. På så sätt hoppas vi kunna hjälpa kommuner och beställare att göra långsiktigt hållbara val.

Dåtidens rör byggdes för att klara ett sekel i marken, och gör det med råge. Dagens rör kan utan problem tjäna oss i 150 år, vilket är vad både samhället och ekonomin kräver. För att nå upp dit måste dock kraven på alla parter vara högre, och de måste ställas såväl under projektering, upphandling, byggnation som förvaltning.

Christer Dieden

S:t Eriks

Stefan Karvonen

Meag Va-system AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.