Fördjupat Europasamarbete inför nästa pandemi

Publicerad:
Om EU:s ministerråd hade tagit ett större ansvar under pandemins inledningsfas hade det varit möjligt att ta fram en gemensam strategi gällande fördelning av resurser och möjliga åtgärder för att minska smittspridning, skriver Karin Karlsbro och Niklas Wikström. Foto: Thierry Monasse/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det här tyder på att medlemsländerna var för dåligt förbereda gällande tillverkning och lagerhållning av sjukvårdsmaterial och att EU är i stort behov av fler resurser gällande gemensam krishantering, skriver Karin Karlsbro och Niklas Wikström.

I dessa tider av oro och osäkerhet så ställs mycket på sin spets både för människor och för nationalstater. Många har visat sina bästa sidor genom att ställa upp för varandra och visa medmänsklighet. Den pågående pandemin har även visat hur nationalstater agerat omdömeslöst och irrationellt, vilket har bidragit till att sjukvårdsmaterial, mediciner och mat fastnat i lager med konsekvensen att det inte nått fram i tid.

Om EU:s ministerråd hade tagit ett större ansvar under pandemins inledningsfas hade det varit möjligt att ta fram en gemensam strategi gällande fördelning av resurser och möjliga åtgärder för att minska smittspridning. Istället var EU mer eller mindre frånvarande vilket tillät respektive medlemsstat inom Europasamarbetet att agera både själviskt och på egen hand.

Flera länder införde exportförbud för nödvändigt sjukvårdsmaterial och stängde sina yttre gränser, till exempel beslagtog franska myndigheter miljontals ansiktsmasker som var på väg till Sverige. Frihandeln åsidosattes till fördel för det egna landets gynnande istället för att samarbeta och försöka komma fram till gemensamma lösningar. Det här tyder på att medlemsländerna var för dåligt förbereda gällande tillverkning och lagerhållning av sjukvårdsmaterial och att EU är i stort behov av fler resurser gällande gemensam krishantering.

Så skriver du en debattartikel

EU och medlemsstaterna arbetar nu tillsammans för att stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och att förhindra fortsatt smittspridning. Samtidigt pågår åtgärder med att säkra tillgången på sjukvårdsutrustning, främja forskning om behandling och vaccin och att stödja sysselsättning och företag. Det kommer att krävas stora gemensamma satsningar och prioriteringar och utan ett Europasamarbete hade varje medlemsland behövt möta de tuffa utmaningarna ensam. Ingen vinner på att stå ensam när kriser slår som hårdast!

Flera europeiska länder har infört tidsbegränsande undantagslagar med anledning av den pågående smittspridningen. I Ungern styr nu Viktor Orbán i praktiken på obegränsad tid vilket har inneburit ytterligare inskränkningar för både media och yttrandefriheten. Europeiska kommissionen hävdar dock att Ungerns undantagslagar inte bryter mot EU:s regler.

Vi anser att om Ungern vill ta del av fördelarna med ett Europasamarbete måste de också leva upp till de grundläggande demokratiska principer som EU bygger på. Vi kan inte tillåta att ett medlemsland använder sig av en pandemi för att fortsätta genomföra en avdemokratisering. Historien har visat att kriser möjliggör framväxten av auktoritära stater och avsteg från den liberala demokratin. Ett starkare Europasamarbete kommer möjliggöra att vi tillsammans kan bekämpa populism, nationalism och diktatursträvanden.

I dagsläget går det inte att avgöra vilka länder som har valt en fungerande strategi, det kan endast framtiden visa. Vi har dock lärt oss att EU nu behövs mer än någonsin, inte minst för att kunna upprätthålla frihandeln på den inre marknaden men också för att exempelvis motverka klimatförändringar, bekämpa terrorism och brottslighet. En av nycklarna för att förbereda Europa inför nästa pandemitutbrott är att säkerställa starka och stabila institutioner och ett fördjupat Europasamarbete. Genom att rusta för framtiden kan vi fortsätta att bygga långsiktigt hållbara samhällen.

Karin Karlsbro (L)

Ledamot i Europaparlamentet

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd i Karlstads kommun

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattEUEuropaparlamentetEuropeiska rådetEuropeiska unionens rådKarin KarlsbroLiberalernaNiklas WikströmUngernViktor Orbán

Läs vidare