Hoppa till huvudinnehållet

Så räddas transportsektorn från sammanbrott

Publicerad:
Passagerartrafiken med färjor är i stort utraderad. Många underleverantörer till transportföretagen drabbas också hårt, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell.
Passagerartrafiken med färjor är i stort utraderad. Många underleverantörer till transportföretagen drabbas också hårt, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det alltså är ingen normal lågkonjunktur utan tillståndet påminner i det närmaste om ett krigstillstånd. Det som framförallt skulle hjälpa dessa företag är ett kontantstöd, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell.

Regeringen har pekat ut transporter som en samhällsviktig verksamhet. Trots det hjälper de krispaket som presenterats inte transportsektorn. Flera av insatserna är välkomna men inte tillräckliga vilket kan komma att innebära att delar av transportsektorn kan slås ut.

Många företag inom transportsektorn har tappat stora delar av sin omsättning till följd av corona. Flyget har haft ett 97-procentigt tapp i resandet. Bussbranschens många små och medelstora företag särskilt i turist- och beställningstrafik har i princip inga intäkter alls. Taxiföretagen har tappat en stor del av sitt kundunderlag. Passagerartrafiken med färjor är i stort utraderad. Många underleverantörer till transportföretagen drabbas också hårt av minskad omsättning varav vissa redan har börjat varsla. Godstransporterna har hittills klarat sig bättre, men även här finns många småföretag som förlorat sina stora kunder till följd av coronaeffekter och kämpar för sin överlevnad.

Det alltså är ingen normal lågkonjunktur utan tillståndet påminner i det närmaste om ett krigstillstånd. Det som framförallt skulle hjälpa dessa företag är ett kontantstöd. Det är en fråga som vi var tidiga med att uppvakta regeringen om – att införa ett kontantstöd enligt samma modell som i Danmark. Därför är det mycket bra och uppskattat att regeringen den 30 april aviserade ett kontantstöd. Men stödet måste stärkas, regeringen satsar på två månader men coronapandemin kommer enligt alla prognoser pågå längre än så och dessutom behöver återhämtningen och uppstartsfasen vara med i beräkningen. Vi vill i stället se ett kontantstöd på fyra månader till att börja med.

Så skriver du en debattartikel

Vad konkret innebär ett kontantstöd för svenska företag och för svenska staten? Stödet ger staten möjlighet att hjälpa företag att täcka delar av de fasta kostnaderna utifrån hur mycket företaget tappat i omsättning. Det innebär ett stöd som bäst når de företag som drabbats hårdast av krisen. Stödet är avsett att gå till utgifter som fasta kostnader till exempel hyra, avskrivningar för maskiner, el, uppvärmning, ränte- och leasingkostnader. Likaså behöver nödvändiga kostnader för underhåll på fastigheter, fordon och även driftsutrustning och licenser täckas.

Men så behöver även permitteringsstödet stärkas. Delar av transportnäringen är helt utan omsättning och därmed blir inte stödet om 80 procent blir tillräckligt verkningsfullt. Vi vill se ett permitteringsstöd som täcker fullt ut under en period – hundra procent.

Många av transportföretagen är små med låga marginaler och flera av dem är familjeföretag som nu sett hela sin marknad försvinna. När omsättningen minskar med 40-80 procent från en dag till en annan, medan kostnaderna i stort sett är oförändrade, töms kassan fort. För att ge dem en chans till överlevnad krävs det ett skyndsamt agerande. Och hur väl Sverige klarar återhämtningen efter att coronaviruset släppt sitt grepp beror i hög grad på hur väl vi lyckats rädda näringslivet under pandemin.

Om Sverige vill ha fungerande och konkurrenskraftiga transporter när coronaviruset väl klingat av krävs det kraftiga stödåtgärder och dessa krävs omgående. Kostnaden för att inte göra någonting nu, kan bli mycket dyrbar i längden. Lyssna och lär av Danmark och ta efter omedelbart. Sveriges transportföretagare och näringsliv förtjänar denna chans nu.

Marcus Dahlsten

Vd, Transportföretagen

Tina Thorsell

Samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattGodstrafikKommunikationerLastbilarTransportföretagen