Sammanbrott hotar

Ledare
PUBLICERAD:
Tomt i eldröret.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Förhandlingarna mellan partierna inför det försvarsbeslut som skall tas i höst går nu in i slutskedet. I morgon fredag är slutdatum för försvarsberedningen att säga sitt. Men oviljan hos regeringen och dess stödpartier att skjuta till medel gör att sammanbrott hotar, och att den enighet som manifesterades vid försvarsberedningens rapport Värnkraft för ett år sedan slås i spillror.

Redan då gick det att ana att det hela, än en gång, skulle sluta med att politikerna beställer ett försvar som de sedan är ovilliga att betala för. I augusti kom dock januaripartierna fram till en överenskommelse som innebär att försvaret skulle få sammanlagt 100 miljarder kronor extra under åren 2021-2025. Det varnades för att det dock var otillräckligt, vilket så också skulle visa sig.

I november meddelade överbefälhavaren Micael Bydén att endast hälften av vad försvarsberedningen föreslagit skulle kunna genomföras med de medel som aviserats. Det är 55 av de 100 miljarderna som har intecknats av utebliven priskompensation (alltså fördyringar av beställd materiel) och på kallad överplanering. Man har beställt mer förmåga än vad som det kommer att finnas medel för. Framförallt armén kommer att drabbats när hårda prioriteringar måste göras.

Som sten på bördan läggs nu 15 miljarder i extra kostnader som inte tidigare redovisats. Alltså summa 70 miljarder av de 100. Nu är risken överhängande att endast 30-40 procent av försvarsberedningens ursprungliga förslag kommer att kunna genomföras. Om inte regeringen skjuter till mer pengar förstås, men några sådana tecken har inte synts till. Och i morgon skall alltså beredningen säga sitt.

Om det inte blir några nya färska pengar så är försvarsberedningens förslag i praktiken överspelade. Och än en gång kommer försvarsmakten att få hanka sig fram så gott den kan, med helt orealistiska förväntningar från politiker som inte vill eller kan betala det som det kostar.

Moderaternas representant i försvarsberedningen, den värmländske riksdagsledamoten Pål Jonson, har sagt att hans parti inte ännu en gång kommer att gå med på ett underfinansierat försvarsbeslut. Står de för de orden så innebär det att försvarsberedningen spricker och att de två stora partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte kommer att stå bakom det försvarsbeslut som riksdagen skall fatta senare i höst. Men enighet är inte allt. Någon gång måste man fråga sig vad den betyder.

Signalerna till omvärlden var stark för ett år sedan när försvarsberedningen lade fram sin slutrapport. Men den enigheten sköts raskt i sank när regeringen i princip körde över sina egna representanter och bantade ner det hela. Nu hotar total upplösning. Man har ingenting lärt av hur det har gått tidigare år när man inbillat sig att ett anorektiskt försvar skall kunna utföra de ålagda uppgifterna. Nu kommer signalerna till omvärlden att vara att Sverige inte tar sin egen säkerhet och sitt eget försvar på allvar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.