Ett första steg mot en bättre bostadsmarknad

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Regeringen har nämligen tillsatt en utredning om införande av fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Det är glädjande besked för hyresmarknaden, skriver Maria Frisk.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bruksvärdessystemet, som är den tekniska termen på regleringen, gör att det byggs för lite och att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt., skriver Maria Frisk.

Den svenska hyresmarknaden fungerar dåligt. Det yttrar sig på många olika sätt. Den som vill ha en hyreslägenhet i någon av våra större städer kan i värsta fall behöva vänta i årtionden, och handeln med svarta hyreskontrakt bedöms omsätta miljardbelopp.

Problemen har flera orsaker. Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av allt från demografi till konjunktur, ränteläge, arbetskraftsutbud och lagstiftning. Det är dock svårt att undkomma den fundamentala roll hyresregleringen spelat för dagens situation. Bruksvärdessystemet, som är den tekniska termen på regleringen, gör att det byggs för lite och att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt.

Den leder till att hyresrätter ombildas till bostadsrätter och att andrahandshyror pressas upp till högre nivåer än vad som varit fallet i ett friare system. Ekonomer och andra experter har därför ropat på reformer sen årtionden tillbaka. Förhoppningsvis kommer de nu att hörsammas.

Regeringen har nämligen tillsatt en utredning om införande av fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Det är glädjande besked för hyresmarknaden och därmed för samhället i stort. I dag kan Hyresgästföreningen i praktiken stoppa nya hyresbostäder om de är missnöjda med den tilltänkta hyran. Just nu är osäkerheten bland investerare dessutom extra stor. Det beror på en dom i Svea hovrätt, där bolaget Uppsalahem tvingades sänka redan överenskomna hyror.

I regeringens förslag blir det istället upp till hyresvärd och hyresgäst att komma överens om en rimlig hyra vid inflyttning. Det kommer att öka incitamentet för nybyggnation kraftigt och göra det enklare för fastighetsföretag att utveckla nya innovativa affärsmodeller. Det är viktigt, inte minst i coronakrisen kölvatten där nya investeringar i bostäder riskerar att hamna på efterkälken.

I debatten påstås ofta att förslaget kommer leda till chockhöjda hyror för samtliga Sveriges hyresgäster. Det är fel av flera orsaker. För det första omfattas enbart nya hyresbostäder i den tänkta nya modellen. Befintliga hyresgäster kommer överhuvudtaget inte att påverkas av förslaget, och den som påstår något annat far med osanning.

Den ökade friheten för hyresvärdar och enskilda hyresgäster ska också balanseras mot ett fortsatt starkt konsumentskydd. Det är direktiven i utredningen tydliga med. Efter inflyttning kommer boende att skyddas mot orimliga hyreshöjningar, och besittningsskyddet ska vara intakt. Erfarenheter från andra nordiska länder visar att det går utmärkt att kombinera en friare hyressättning med trygghet för konsumenten.

Inga enskilda förslag kommer lösa alla problem på bostadsmarknaden. Regeringens utredning är dock ett bra första steg mot en bättre fungerande marknad. Det tjänar i slutändan alla på.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.