• söndag
  31 maj
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Tillsammans är vår enda utväg

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi måste vara kreativa för att åstadkomma en hållbar ekonomisk återhämtning och ett sammanhållet utträde ur krisen, skriver Elisa Ferreira.
Foto: Patricia De Melo Moreira/EC Audiovisual Service
Omedelbar krisrespons är avgörande. Men på längre sikt innebär det risker för sammanhållningen i Europa om den inte kompletteras med skyddsnät på EU-nivå, skriver Elisa Ferreira.

EU har tagit sig igenom kriser förr. Men i dag står vi inför det största hotet mot vårt samhälle på årtionden. Krisarbetet pågår fortfarande för fullt och folkhälsan är vår högsta prioritet. Men det är viktigt att regeringar i alla medlemsländerna nu börjar staka ut EU:s väg mot ekonomisk återhämtning.

På EU-nivå stödjer vi de nationella insatserna så mycket som möjligt med uppluckrade regler för statligt stöd, aktivering av undantag till stabilitets- och tillväxtpakten och genom omfördelning av EU-medel. Omedelbar krisrespons är avgörande. Men på längre sikt innebär det risker för sammanhållningen i Europa om den inte kompletteras med skyddsnät på EU-nivå.

Gemensamma åtgärder på EU-nivå kommer att bli viktiga för att kompensera för olikheter i nationella förutsättningar och för att skydda vår största ekonomiska tillgång - den inre marknaden. Den inre marknaden har sedan starten höjt EU:s BNP med 8-9 procent. Om den försvann kunde det kosta vissa medlemsländer upp till 15-20 procent i realinkomst per capita. De ekonomiska fördelarna med den inre marknaden är betydligt större än medlemsländernas bidrag till EU:s budget.

Flera viktiga åtgärder har redan vidtagits på EU-nivå för att klara krisen. Europeiska centralbankens program för köp av tillgångar är ett viktigt penningpolitiskt åtagande för att skydda euroområdet. På det finanspolitiska området kommer det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation – SURE – att bidra till att skydda jobben och arbetstagarna. Kreditlinor från Europeiska stabilitetsmekanismen, kommer att bidra till finansiering av hälso- och sjukvårdskostnader. Stärkt utlåningskapacitet för Europeiska investeringsbanken innebär stöd till företag som annars riskerar att gå under. Men ytterligare ett inslag är mycket angeläget.

Det behövs en återhämtningsfond som kan finansiera massiva investeringar och främja konvergens mellan medlemsländerna. Det behövs för att ekonomin ska nystarta och skapa tillväxt. Fonden bör förankras i EU:s sjuårsbudget, som under många år finansierat EU:s gemensamma mål.

Den förstärkta finansiella kapaciteten bör vila på budgetbaserade innovativa instrument som inte ökar medlemsländernas skuldsättning. Medan upplåning redan erbjuds via olika instrument, måste riktad, snabb och intelligent finansiering via bidrag stärkas. Vi måste vara kreativa för att åstadkomma en hållbar ekonomisk återhämtning och ett sammanhållet utträde ur krisen.

Regionala lösningar som är anpassade till lokala förutsättningar och som bidrar till sammanhållning och konvergens i hela EU, med maximalt ekonomiskt stöd till de mest utsatta, har stor betydelse, om vi vill undvika en asymmetrisk återhämtning och en allt mer spretande ekonomisk utveckling mellan och inom medlemsländerna. Med coronaåtgärdspaketen har sammanhållningspolitiken återigen visat att den är anpassningsbar och relevant i kriser. Vi har sett att sammanhållningspolitiken spelar en viktig roll i ett krisläge; i återhämtningsskedet kommer den att bli avgörande.

På vägen mot återhämtning har EU en särskilt viktig uppgift: Att värna EU:s grundsatser om ömsesidighet, konvergens och solidaritet, samtidigt föra vår ekonomiska och sociala modell framåt samt staka ut vägen för en grönare, digital och rättvis framtid. Tillsammans är vår enda väg framåt.

Elisa Ferreira

EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.