Tio år för ny asylansökan en självklarhet

Ledare
PUBLICERAD:
Självklar väntan.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Att migrationskommittén debatterar en ny gräns för hur länge en asylsökande måste vänta på att söka igen efter att ha fått avslag är inte märkligt. Men att argumenten emot att förlänga den inte har blivit skarpare är om inte märkligt så i vart fall sorgligt.

Nuvarande regler innebär att den som har fått avslag måste vänta i fyra år. Kommitténs huvudförslag verkar vara att det istället skall gå tio år. Socialdemokraterna och Moderaterna har krävt hårda regler under en längre tid och Liberalerna och Kristdemokraterna har närmat sig denna hållning sakta men säkert.

Centerpartiet förefaller ligga relativt lågt i frågan. Sverigedemokraterna vill att en person enbart skall kunna söka asyl en gång. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill hålla fast vid fyra år. Annika Hirvonen Falk (MP) säger till SVT (5/5) att det skulle vara ett urgröpande av asylrätten att utöka till tio år.

I realiteten finns dock inget skäl överhuvudtaget att en längre tidsfrist skulle vara oförenlig med asylrätten. Det är blott ett sätt att försöka klä sin åsikt i det juridiska tvångets klädedräkt. Men det är och förblir en åsikt, inget mer. Att förleda människor att tro något annat är ohederligt.

Skall asylprocessen fungera rättssäkert måste besluten som fattas följas. Ett nej på en asylansökan måste också innebära ett nej, likaväl som ett ja måste vara ett ja. Erfarenheten av den nuvarande regeln är tydlig. Fyra år är inte tillräckligt.

Istället för att lämna landet väljer många att gå under jord, att uppehålla sig i Sverige illegalt, i strid med avslagsbeslutet. När man har gjort det i fyra år kan man söka uppehållstillstånd igen. Lägg därtill att flera kommuner betalar ut bidrag till människor som uppehåller sig illegalt i landet så ökar incitamenten att stanna ytterligare.

Fenomen som gymnasieamnestin som hux flux väljer ut en grupp som inte har rätt att stanna och ändå låter dem göra det bidrar också till att få att människor att välja det svenska skuggsamhället framför att lämna landet. Plötsligt kommer det kanske ett nytt beslut som ger dem rätt att leva här på riktigt? Det är ett cyniskt sätt att hantera ett politiskt område som har så stor inverkan på människors liv.

Att leva i skuggsamhället innebär en tillvaro utan skydd och säkerhet. Kriminalitet, prostitution och droger är vanligt förekommande, polisbeskydd är det inte. Många utnyttjas av hänsynslösa människor till alltifrån tunga och farliga arbeten med knapphändig betalning till trafficking.

Kanske kan tio år räcka för att det inte skall vara lockande att stanna här under tiden. Det är värt ett försök. Att helt frånta en människa rätten att söka asyl igen är fel. Det finns gott om möjligheter för någon att senare i livet hamna i en situation där man faktiskt har skyddsskäl. Systemet skall inte omöjliggöra för den personen att få skydd utan hindra en ordning där den som sökt och fått avslag bara går och ställer sig längst bak i kön igen. Det förra vore inhumant, det senare är korkat. Det går att hitta en fungerande medelväg.

Att detta ens skall vara en debatt längre är förunderligt. Likaså att migrationskommittén debatterar förslag på liberaliseringar. Det är slöseri med tid. Det torde stå klart att de nu gällande, tidsbegränsade reglerna är det nya taket, inte ett golv att jobba sig upp från.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.