• idag
  30 maj
  18°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Gör Karlstad grönare – bygg för människorna

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstad är en grön stad med massor av vattenspeglar i älv, tjärn och Vänervikar, skriver Ulrik Scheller.
Foto: Joachim Lagercrantz
Det är viktigt att grönstrukturplanen blir styrande, eftersom en park eller skogsdunge där det byggs sjuvåningshus knappast blir grönområde igen, skriver Ulrik Scheller.

I pandemins tider behöver vi parker, friluftsområden och skogar mer än någonsin. Ovanligt många är nu utomhus för promenader, träning och cykelturer. Barnen leker och hunden får motion. Vi umgås distanserat och njuter av vårsolen. Då är det viktigt att det är nära till parken och skogen, till vårfåglarnas sång längs promenadstråk och motionsspår.

Karlstad är en grön stad med massor av vattenspeglar i älv, tjärn och Vänervikar. När fler vill bo här bygger vi bostäder, kontor, butiker, skolor – allt för att fler ska få ett bekvämt liv. Vi bygger tätare och högre, fyller mellanrum med nya hus. Därför krymper grönytorna snabbt.

Den 18 december 2017 antog stadsbyggnadsnämnden i Karlstad en grönstrukturplan i bred politisk enighet. Den var tänkt som ett styrande underlag i all stadsplanering. I korthet handlade det om fem mål:

• Sammanhängande grönområden i staden, sammanbundna med omgivande landskap.

• God tillgång till varierade grönområden nära bostad, arbetsplats, skola och vård.

• Kreativa gröna miljöer där barn kan leka fritt.

• Karlstads gröna karaktär ska stärkas och synliggöras.

• Grönstrukturen ska vara en resurs för bättre stadsklimat och för att mildra klimatförändringens effekter.

Planen tog år av hårt arbete att ta fram. Den är ambitiös, väl genomarbetad och borde antas av fullmäktige som styrdokument. Idag är den ett ”kunskapsunderlag”, som stadsbyggnadsnämnden inte behöver ta någon hänsyn till.

Det är viktigt att grönstrukturplanen blir styrande, eftersom en park eller skogsdunge där det byggs sjuvåningshus knappast blir grönområde igen.

Ibland måste vi bygga på grönområden även i centrala stadsdelar, när allmänintresset är riktigt stort. I planen sägs att gamla träd ska ersättas av flera nya, att parkmark som bebyggs ska ersättas och att värdefull natur som tas bort ska ersättas med mer skydd och skötsel av annan natur. Det är viktiga delar av planen som inte får glömmas bort!

Forskningen är helt enig om att grönområden och natur är starka hälsofaktorer. Vi mår helt enkelt bra av att ha naturen nära. För att Karlstad ska fortsätta att vara den goda, gröna staden måste vi därför ta hand om, skydda och utveckla våra parker och stadsskogar på ett helt annat sätt än i dag.

Det här behöver göras – och det snart:

• Låt grönstrukturplanen vara med och tydligt styra stadsplaneringen.

• Inrätta stora, stadsnära friluftsreservat: Skutberget-Sörmon, I2-skogen- Bryngfjorden-Tuggeliteskogen, Tyrskogen och gärna ytterligare något.

• Skapa och utveckla nya grönområden i de stadsdelar där något nuvarande grönområde måste användas till annat.

Ulrik Scheller

Aktiv miljöpartist, ersättare i Miljöpartiet Karlstads ledningsgrupp, med mera

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.