• idag
  30 maj
  19°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  20°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  3 juni
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

I EU är vi olika

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
EU och corona.
Foto: Nelson
Sjuttio år efter att den franske politikern Robert Schuman genom sin deklaration sådde fröet till ett enat Europa är EU-ländernas gränser stängda. Glädjande nog handlar det inte om isolering på grund av osämja, utan istället om viktiga åtgärder för att stoppa den gemensamma faran i form av coronaviruset. Den relativt nyvunna freden i det konflikttyngda Västeuropa 1950 håller på Europadagen den 9 maj 2020 fortfarande i sig. Det som tidigare bara varit en dröm har nu blivit normaltillstånd.

Freden, samarbetet och den fria rörligheten för varor och människor är fortfarande några av EU:s största framgångar och förtjänster. De är så självklara att de ofta glöms bort när nyttan med EU kommer på tal. Ironiskt nog har fördelarna med exempelvis den gemensamma marknaden uppmärksammats mer i samband med att Storbritannien lämnade unionen.

Under coronapandemin har samma fördelar också underlättat virusbekämpningen – utan att det har behövt hållas några toppmöten eller ekonomiska insamlingar till stödpaket. Patienter från hårt drabbade länder har kunnat få intensivvård i andra mindre drabbade länder. Åt andra hållet har sjukvårdsmaterial skickats till nationer där det råder brist. Dessutom är det värt att komma ihåg att det välstånd som varje land genom EU-samarbetet har kunnat bygga upp gör att vi har stått relativt väl rustade för att hantera coronapandemin.

Att Europa har bättre förutsättningar för att bekämpa coronaviruset och sjukdomen covid-19 än många andra delar av världen betyder dock inte att vi klarar oss utan problem – tvärtom. Därför har EU-kommissionen sett det som sitt kall att bland annat samordna en gemensam plan för smittskyddsrestriktioner och ett enormt stödpaket genom en coronafond. Här har det inte helt oväntat uppstått konflikter, inte minst om hur pengarna skall användas. Vissa, bland annat Sverige, vill att stödet skall utformas som lån medan andra länder vill ha bidrag.

EU-kommissionens ansträngningar för att samordna insatser mot coronakrisen är på många sätt symptomatiskt för en strävan att bredda unionen till fler politikområden. Men när så sker inom exempelvis sociala frågor ökar istället motsättningarna, eftersom medlemsländerna är olika. Det som passar i ett land kan vara en omöjlig pusselbit i ett annat. Så också när det gäller åtgärder och stöd under coronapandemin.

Det som fungerar väl med EU-samarbetet är mycket, och det sker ofta spontant utan samordning från högsta hönsen i EU-kommissionen. De öppna gränserna och enkla vägarna gör att EU-länderna kan vinna på varandras styrkor. Men en förutsättning för det är att olikheterna respekteras, och att vissa frågor får vara varje lands egen angelägenhet. Att göra saker tillsammans betyder inte att allt skall göras på samma sätt av alla.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.