Populistiskt om utdelningar

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Utskällda av politikerna.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Företag som tar emot krisstöd skall inte få göra aktieutdelningar. Om det är alla politiska partier rörande överens. Men det gör inte resonemanget bakom mer rätt för det. Det är ren och skär populism, och sättet man nu agerar på bryter också mot hur lagstyret fungerar.

Om regering och stödpartier är mer än lovligt senfärdiga när det gäller att sjösätta olika stöd till näringslivet under coronakrisen då agerar de blixtsnabbt på upplevda oegentligheter. Därför har man tillsatt en "antifuskgeneral". Det behöver nu inte vara fel i sig – skattemedel skall hanteras varsamt – men det avslöjar ändå mycket om regeringens prioriteringar och den grundläggande misstro de verkar ha mot företag.

Och knappt hade SVT berättat om hur svenska börsbolag delat ut pengar till aktieägarna förrän man slog bakut. Det är ju ett så tacksamt mål och går att beskriva enkelt som att giriga ägare roffar åt sig samtidigt som företagen ändå söker stöd från staten, i det här fallet gäller det korttidspermitteringarna. Att det är mer komplicerat än så bekymrar sig inte ens borgerliga politiker om. De vet att det är en strid som är nästintill omöjlig att vinna. Bättre då att stämma in i kören.

Bilden frammanas av den rike krösus som lever lyxliv för pengarna. Men aktieutdelningar görs mycket till stora fonder, som bland annat hanterar vanligt folks pensionspengar. De investeras oftast vidare i näringslivet till andra växande företag. Aktieutdelning är den betalning för den risk en ägare haft med att gå in med kapital i företaget. Att förvägra dem det är en rent socialistisk tankefigur.

Dessutom är årets aktieutdelning en följd av förra årets vinst, långt innan coronaviruset svepte över världen. De företagsägare som hade utdelning i början av året, innan krisen slog till, kommer också att ha en fördel framför de som nu måste anpassa sig och dra tillbaka planerade utdelningar. Hur kan det anses som en rättvis behandling?

En annan allvarlig sak med hanteringen av det här är den politiska maktfullkomligheten. Land skall med lag byggas, heter det ju. Vi lever i en rättsstat under lagarna. Och som lagen om korttidspermitteringar var skriven så nämndes det inget om eventuella aktieutdelningar. Det var vad Tillväxtverket hade att ta hänsyn till när de som ansvarig myndighet hade att behandla ansökningarna om stöd. "Riksdagen talade om aktieutdelningar, men det hamnade inte i lagen. Vi måste gå på lagen", konstaterade helt riktigt avdelningschefen Tim Brooks till SVT.

Men nu är det annat ljud i skällan. Generaldirektören Gunilla Nordlöf kallades upp till riksdagens finansutskott och fick sig en utskällning, varpå hon ändrade sig. Nu skall Tillväxtverket inte bevilja stöd till företag som gör aktieutdelningar. Inte på grund av vad som står i lagen utan på grund av att samtliga partier skällde ut henne. För säkerhets skull kommer ändå regeringen att snabbt skriva om lagen, men agerandet är ändå rent principvidrigt.

Tillämpning av lag skall inte vara avhängigt av vad aldrig så eniga politiker säger utan vad som faktiskt står i lagen. Är den enligt politikernas mening ofullständig så får de faktiskt ändra den själva, och inte skylla på de som tillämpar den. På så lösan sand kan vi inte tillämpa lagar i en rättsstat. Men som med alltför mycket annat verkar det mesta gå att göra bara krisen anses allvarlig nog.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.