Hoppa till huvudinnehållet

EU tar ett stort ansvar trots begränsat handlingsutrymme

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Trots ett begränsat handlingsutrymme och trots att EU:s budget bara är ungefär en procent av medlemsländernas BNP, har EU agerat kraftfullt inom en rad områden i kampen mot coronaviruset, skriver Markus Bonekamp.
Trots ett begränsat handlingsutrymme och trots att EU:s budget bara är ungefär en procent av medlemsländernas BNP, har EU agerat kraftfullt inom en rad områden i kampen mot coronaviruset, skriver Markus Bonekamp. Foto: Andreas Pechar/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De senaste veckorna har dock flera beslut tagits till förmån för mer solidaritet och fler EU-gemensamma lösningar, skriver Markus Bonekamp.

Ansvaret för förberedelserna, hanteringen och konsekvenserna av covid-19 kommer att prägla den politiska debatten under överskådlig framtid. I vissa länder, t ex Italien och Tjeckien, har EU redan hunnit segla upp som en av syndabockarna.

Det är därför angeläget att klargöra EU:s ansvar i frågor som rör sjukvård och folkhälsa. En grundbult i EU:s fördrag är att EU bara får fatta beslut på ett begränsat antal politikområden där EU:s medlemsländer frivilligt har avsagt sig makt till förmån för gemensam EU-lagstiftning. Handel, klimat och jordbruk är klassiska områden där det finns stora fördelar med att ha EU-gemensamma lösningar. Inget land kan på egen hand lösa klimatkrisen. Sjukvård och folkhälsa däremot, faller enligt fördragen inte inom EU:s ansvarsområden, eftersom medlemsländerna har ansett att dessa frågor sköts bättre på nationell eller regional nivå.

EU:s civilskyddsmekanism, som exempelvis aktiverades i kampen mot de svenska skogsbränderna, har inga egna resurser utan bygger på att EU:s medlemsländer ställer upp med utrustning och personal när ett medlemsland ber om det. När Italien nu bad om hjälp för hanteringen av covid-19 var det få som ville hjälpa till, då länderna var måna om att ha skyddsutrustning till sina egna medborgare i första hand. De senaste veckorna har dock flera beslut tagits till förmån för mer solidaritet och fler EU-gemensamma lösningar.

Så skriver du en debattartikel

Trots ett begränsat handlingsutrymme och trots att EU:s budget bara är ungefär en procent av medlemsländernas BNP, har EU agerat kraftfullt inom en rad områden i kampen mot coronaviruset. Låt mig nämna några saker som EU gjort för att bekämpa covid-19, inom sina ansvarsområden och som komplement till medlemsländernas egna ansträngningar.

• Saktar ned spridningen av viruset genom att stänga sina yttre gränser men samtidigt säkerställa att viktiga varor även framöver kan transporteras inom EU.

• Tillhandahåller medicinsk utrustning genom EU:s civilskyddsmekanism. EU har dessutom möjliggjort gemensam upphandling av utrustning och läkemedel, samt mobiliserar 3 miljarder euro i EU-stöd till sjukvården.

• Främjar forskning genom EU:s forskningsprogram Horizon 2020, som finansierar 18 forskningsprojekt och 151 team i hela Europa för att snabbt kunna hitta ett vaccin.

• Säkerställer EU:s återhämtning genom ett stödpaket på 540 miljarder euro och genom att lätta på budgetregler för medlemsstaterna. Därtill har Europeiska centralbanken tillhandahållit 750 miljarder euro för att avlasta statsskulderna under krisen.

• Hjälper tiotusentals strandsatta EU-medborgare hem, tack vare EU:s civilskyddsmekanism.

• Dessutom är flera förslag på gång, som en reviderad långtidsbudget med ett massivt återhämtnings- och återuppbyggnadspaket. EU-kommissionen har dessutom för att skydda jobben föreslagit statligt stöd till korttidsarbete (SURE).

I den allvarligaste krisen sedan andra världskriget har EU agerat med full kraft inom de ansvarsområden och med de resurser som vi har. Tiden får utvisa om detta är tillräckligt. Men historiens dom över EU:s svar på coronakrisen bör fällas i ljuset av unionens tilldelade handlingsutrymme.

Markus Bonekamp

Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattECBEUEuropaparlamentet