Höj Rot-avdraget för Sveriges bästa

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vi måste säkerställa att dessa kompetenta individer kan återgå till arbetsplatserna och inte lockas att utföra svartarbeten för att hålla sig ekonomiskt flytande, skriver Ola Månsson.
Foto: Installatörsföretagen
För att skapa ökad köpkraft och efterfrågan på vita arbeten måste Rot-avdraget höjas. Åtminstone till nivån som var innan regeringens reducering, skriver Ola Månsson.

Just nu slår coronaviruset hårt mot landets småföretag, och när hushållen försöker hålla nere sina kostnader ökar svartarbetet. Rot-avdraget är ett verktyg som möjliggör för seriösa aktörer att subventionera sina tjänster och motverka svartarbete – det innebär att Rot-avdraget måste höjas snarast möjligt – för Sveriges företagare och vårt lands bästa!

Sverige går just nu igenom en av de största ekonomiska kriserna i modern tid. Den rådande pandemin har slagit hårt mot hela näringslivet. Vår bransch – bygg- och installationssektorn – är inget undantag. Våra medlemsföretag märker en tydlig nedgång – som slår speciellt hårt mot småföretagen. Effekterna av coronaviruset har lett till att servicetelefoner slutat ringa, vilket i sin tur resulterar i varsel, uppsägningar och konkurser.

En anledning är att privatpersoner, som har behov av såväl service som nyinstallationer av viktiga funktioner i hemmet, prioriterar bort service- och underhållsarbeten av kostnadsskäl. Det ökar risken för svartjobb. För att skapa ökad köpkraft och efterfrågan på vita arbeten måste Rot-avdraget höjas. Åtminstone till nivån som var innan regeringens reducering, vilket innebär 50 procent av arbetskostnaden. Men gärna ännu högre.

Det var för oss förvånande att regeringen i januariöverenskommelsen valde att utöka Rut, men inte Rot. Både Rut och Rot ger privatpersoner större möjlighet att genomföra alla former av servicejobb som annars kan vara svåra att finansiera. Ett ökat Rot-avdrag skulle stärka det och minska mängden svartarbete. Seriösa företag får möjlighet att subventionera sina tjänster, vilket leder till att konsumenterna beställer och köper lagliga tjänster.

Om vi ska kunna hjälpa svenska företag att behålla sina medarbetare och ta sig tillbaka efter pandemin måste vi skapa rätt förutsättningar för att vanliga familjer ska ha råd att köpa tjänster från seriösa företag.

Den nuvarande situationen är inte permanent, krisen kommer så småningom att gå över. Men den riskerar att skapa nya beteenden hos konsumenten och nya, stora utmaningar för seriösa företag. I och med att många företag tvingas varsla delar av sin personalstyrka för att kunna överleva krisen kommer det, i både nu och i en nära framtid, att finnas många duktiga hantverkare utan arbete. Vi måste säkerställa att dessa kompetenta individer kan återgå till arbetsplatserna och inte lockas att utföra svartarbeten för att hålla sig ekonomiskt flytande.

Vi uppmanar alltså regeringen att snarast möjligt vidta åtgärder som hjälper individen att investera i de tjänster som svenska företag erbjuder. Höj Rot-avdraget till minst 50 procent, gärna mer. Detta för att vi tillsammans, för Sveriges bästa, ska få samhället på fötter igen.

Ola Månsson

Vd, Installatörsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.