Enkvist: Genus före beredskap, enligt regeringen

Signerat
PUBLICERAD:
Vad kan brandmännen tänkas tycka om “Den genuskodade räddningstjänsten – en studie av jämställdhetens förutsättningar” (2015), undrar Inger Enkvist.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT
Till och med om MSB bara hade avsatt pengar till ett enda genusprojekt så vore det ett för mycket, när det finns så många andra pockande behov, skriver Inger Enkvist.

När man lyssnar på statsministern kan man få intrycket att Sverige prioriterar att skydda sina medborgare för faror och att vi i Sverige brukar lyssna på experter. Detta har möjligen gällt de senaste veckorna, men dessförinnan har regeringen inte agerat så.

Statsministern försvarar sig mot kritik av nedmonteringen av svensk beredskap med att säga att inte bara hans parti har deltagit. Detta är riktigt, men regeringen Löfven har nyligen använt skattepengar på så kallad ”jämställdhetsintegring” av alla statliga myndigheter istället för att stärka beredskapen, så han kan inte komma undan ansvaret.

Kampanjen har riktat sig bland annat mot räddningstjänsten, försvaret, polisen, skolan, sjukvården och universiteten, viktiga delar av statens struktur. Den ideologiska förändringen, omskolningen, av befolkningen har varit viktigare än att skydda samma befolkning.

Vi kan se närmare på räddningstjänsten, som sorterar under Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Vi brukade tala om brandkåren, den flyttades in under begreppet räddningstjänsten och till sist hamnade den i MSB, en ny myndighet med ett brett uppdrag. Det genanta för regeringen är att namnet påminner oss om att staten inte lever upp till målet om samhällsskydd och beredskap.

Under de senaste åren har vi haft stora skogsbränder och översvämningar, nya former av kriminalitet, terrordåd och it-intrång. Vi har upptäckt att Sverige behöver fler brandflygplan, räddningshelikoptrar, poliser, tulltjänstemän och experter på försvar mot it-intrång, och vi skulle ha behövt ha beredskapslager i händelse av epidemi. Regeringens stora satsning var genuspolitik.

Det är svårt för utomstående att veta exakt hur kompetent MSB:s ledning är, men myndigheten har under flera år avsatt medel till genusprojekt, vilket också påpekats av journalisten och bloggaren Rebecca Weidmo Uvell. Det är inte bara en fråga om att pengar inte används rätt utan projekten kan ses som förolämpande för personalen.

Vad kan brandmännen tänkas tycka om “Den genuskodade räddningstjänsten – en studie av jämställdhetens förutsättningar” (2015)? Stärker det brandmännen att ta del av ”Rätt man på rätt plats: kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv (2016)? Vad tänker de anställda om att använda MSB för genusvetenskaplig forskning som i ”Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering, slutrapport av ramforskningsprogram” (2016)?

Det byggs inte upp lager för eventuell epidemi men det finns pengar för ”Genus, risk och sårbarhet: en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt” (2018) och ”Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet” (2019).

Till och med om MSB bara hade avsatt pengar till ett enda genusprojekt så vore det ett för mycket, när det finns så många andra pockande behov. Vill vi ge makt åt partier som driver genuspolitik men inte har beredskapslager? Statsministern hoppas nog att vi har glömt den frågan, när det blir dags för val nästa gång. (SNB)

Inger Enkvist

Professor emerita i spanska vid Lunds universitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.