Replik: Bygg nya stambanor som även kan ta gods

Debatt
PUBLICERAD:
Jag anser därför att Sverige är mest betjänt av att bygga nya stambanor som standardjärnvägar för 250 kilometer i timmen, vilka – i motsats till höghastighetsbanor – också kan ta godståg, skriver Håkan Norén.
Foto: Jan Lorentsson
Alltså de gamla stambanorna får ungefär samma kapacitetsutnyttjande som idag. Medan höghastighetsbanorna inte blir fullt utnyttjade, skriver Håkan Norén.

Svar till Jan Du Rietz (NWT 31/3).

Jag hade en replik på ett inlägg Hans Sternlycke publicerat i NWT den 31 mars. Nu har Jan Du Rietz av den anledningen skrivit en replik 23 april. På ett helt annat inlägg. Som varit publicerat i helt andra medier. Förlåt om jag blir lite förvillad. Men jag tackar för att han ger mig chansen att gå i svaromål.

Jan Du Rietz skriver att jag tar ”heder och ära av fyra professorer från KTH”. Är det så, så är det självförvållat. Jag blev ombedd av ett par fackorgan att ”recensera” professorernas skrift. Och jag gjorde mitt journalistiska jobb. Jag tog upp några punkter som jag ansåg ha brister och mer var att betrakta som debattinlägg. Och det står jag för.

Jag medger dock ett sakfel. Det är att ökningen med 64 procent för godstrafik inkluderar även bil- och båttransporter. Men eftersom det uttrycks i procent så bör ju järnvägen ta sin del av ökningen. Och helst öka den. För miljön och klimatets skull bör således järnvägens godstransporter öka mer än 64 procent. Eller menar Jan Du Rietz att järnvägens andel i godstransporterna ska minska mot biltransporter?

Trafikverket konstaterar att byggande av höghastighetsbanor är ”gynnsamt främst för godstrafiken på järnväg, men även för den regionala tågtrafiken. Kapacitetsutnyttjandet förändras dock inte nämnvärt på de befintliga stambanorna... trots att antalet persontåg minskar”. Inte ett ord om att godskapaciteten skulle öka två-tre gånger.

Vidare skriver Trafikverket att ”kapacitetsutnyttjandet på själva höghastighetsnätet är relativt lågt... förutom på ett fåtal delsträckor". Alltså de gamla stambanorna får ungefär samma kapacitetsutnyttjande som idag. Medan höghastighetsbanorna inte blir fullt utnyttjade.

Lite insmickrande lovar Jan Du Rietz värmlänningarna en höghastighetsbana som ska ge restid på ”cirka 1,5 timmar Stockholm-Karlstad-Oslo och att inga skattemedel då behöver utnyttjas för bygget”. Med den utopin lämnar han helt verkligheten. Dessutom tror jag värmlänningar är praktiska och inser att det är minst lika viktigt att näringslivets godstransporter säkras.

Höghastighetsbanorna ska enligt nuvarande planering vara helt avstängda sex timmar per natt. Det innebär att om man utnyttjar den tiden för godstransporter motsvarar det en transportkapacitet som en fyrfilig motorväg för samma, eller lägre, byggkostnad. Då kan gods flyttas från landsväg till järnväg.

Jag anser därför att Sverige är mest betjänt av att bygga nya stambanor som standardjärnvägar för 250 kilometer i timmen, vilka – i motsats till höghastighetsbanor – också kan ta godståg. Är man det minsta intresserad av framtida miljö och klimat är det en självklarhet. Men för Hans Sternlycke och Jan Du Rietz är några minuter kortare restider det helt överskuggande.

Håkan Norén

Nyköping, journalist och järnvägsdebattör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.