Marknadshyror utan marknad

Ledare
PUBLICERAD:
Inte så fritt.
Foto: Anders Wiklund/TT
Så länge januariöverenskommelsen gäller finns knappast någon möjlighet till att reformera bort bostadsbristen. Det står klart sedan den rödgröna regeringen nyligen tillsatte utredningen om fri hyressättning.

I januariöverenskommelsen fick Liberalerna och Centerpartiet igenom ett krav på att införa marknadshyror för nyproducerade bostäder. Socialdemokraterna verkar dock inte vara det minsta entusiastiskt över förslaget. Det är knappast förvånande. I förra riksdagsvalet kampanjade partiet aktivt mot förslag om just marknadshyror.

Utredningsdirektiven har nu offentliggjorts, och det verkar återigen som att Socialdemokraterna har dragit det längsta strået. Enligt direktiven skall hyressättningen vara fri vid nyproduktion, men ändå kunna justeras i efterhand om hyran bedöms vara oskälig. Det är svårt att se hur det skiljer sig från dagens system med presumtionshyror.

Det är synd, för hyressättningen behöver reformeras. Den nuvarande hyresregleringen, där bruksvärdet avgör hyresnivån, gör det mindre lönsamt att bygga hyresrätter och bidrar till bostadsbristen. Men frågan är om fri hyressättning vid nyproduktion egentligen är rätt väg att gå.

I början av 1990-talet fasades marknadshyror för samtliga bostäder in över en treårsperiod i Finland. Hyrorna skenade inte, utan i takt med avregleringen ökade byggandet av nya hyresrätter vilket höll hyrorna låga. När utbudet blev större än efterfrågan minskade priset. I Sverige råder ingen brist på lagerlokaler, eftersom hyressättningen är fri. Men det råder däremot brist på bostäder, där hyressättningen inte är fri.

Tanken med fri hyressättning är att skapa en fungerande bostadsmarknad utan brist. Men att släppa hyrorna fria för ett fåtal bostäder påverkar inte bostadsbristen nämnvärt. Istället riskerar den rådande bostadsbristen att pressa upp hyrorna.

När alliansen avreglerade andrahandsuthyrning fick det oavsedda konsekvenser. Bristen på hyresrätter var i stort sett densamma, men det fanns enstaka lägenheter tillgängliga till friare hyror. Eftersom efterfrågan fortfarande var högre än utbudet skenade andrahandshyrorna, särskilt i storstadsregioner. Avregleringar bör inte göras bara för sakens skull, utan kräver eftertanke. Friare hyressättning för enbart nyproduktion är inte tillräckligt för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Däremot kan det pressa upp hyrorna.

Hela marknaden bör avregleras om hyrorna skall hållas på en rimlig nivå. Förslaget som utredningen skall ta fram ser ut att i bästa fall bli en halvmesyr som inte löser det grundläggande problemet. I värsta fall blir läget på bostadsmarknaden oförändrat, samtidigt som hyrorna skenar för nyproducerade lägenheter.

Bostadsmarknaden behöver genomgripande reformer, inte urvattnade kompromisser. Genom januariöverenskommelsen späs den borgerliga politiken ut i en rödgrön röra. Den som vill ha en borgerlig politik kan inte förlita sig på att Socialdemokraterna skall genomföra den. Direktiven för utredningen om friare hyressättning blir ytterligare en påminnelse om det.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.