Hot mot demokratin i krisens spår

Publicerad:
När andra länder gör allt i sin makt för att minska pandemispridningen gör Viktor Orbán istället Ungern till en diktatur, skriver Niklas Wikström. Foto: Zsolt Szigetvary/MTI via AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I skymundan av den globala pandemin kan vi nu beskåda hur svaga demokratier på laglig väg, steg för steg nedmonterar demokratin, skriver Niklas Wikström.

I många av världens länder fattas just nu politiska beslut som vanligtvis skulle vara helt otänkbara, beslut som i vanliga fall skulle innebära grova intrång i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Vi pratar om intrång i mötesfriheten och demonstrationsfriheten. Länder stänger sina gränser och inför utegångsförbud, allt för att förhindra spridningen av Covid-19.

För några månader sedan var de här besluten helt otänkbara i ett demokratiskt land, men utifrån rådande läge kan de anses nödvändiga. Vi måste alla hjälpas åt så att viruset sprids i en takt som gör att sjukvården hinner med och inte blir överbelastad.

I skymundan av den globala pandemin kan vi nu beskåda hur svaga demokratier på laglig väg, steg för steg nedmonterar demokratin. När andra länder gör allt i sin makt för att minska pandemispridningen gör Viktor Orbán istället Ungern till en diktatur. Måndagen den 30 mars röstade det ungerska parlamentet med över två tredjedelars majoritet igenom en krislag som ger regeringen rätt att tillfälligt upphäva relevanta lagar och styra genom dekret.

Så skriver du en debattartikel

Regeringen kan nu driva igenom lagar utan att de godkänns av det ungerska parlamentet. Krislagen kommer att gälla tills dess att minst två tredjedelar av parlamentet samt att presidenten röstar för dess avskaffande. Krislagen innebär begränsningar i yttrandefriheten, det fria ordet, en av demokratins hörnstenar. Den som offentligt uttrycker eller sprider ”osanning” rörande pandemin kan straffas med upp till fem års fängelse. Ett verktyg som den ungerska regeringen också skulle kunna använda för att tysta regeringskritiska röster.

Ungern är dock inte det enda landet i EU som avviker från grundläggande fri- och rättigheter. Polen är ett tydligt skräckexempel på detta och förra året började exempelvis många polska kommuner deklarera sig som ”Hbtq-fria zoner” stödda av det nationalistiska regeringspartiets vedervärdiga politik gentemot tolerans och öppenhet i allmänhet och Hbtq-personer i synnerhet. I dag har närmare 100 polska kommuner antagit resolutioner som på ett eller annat sätt diskriminerar och förtrycker Hbtq-personer.

I många andra länder i världen ser vi också dessvärre nationalistiska, populistiska och antidemokratiska tendenser hos ledare som Bolsonaro, Modi och Trump. Under våren har de som vanligt spridit lögner och felaktigheter i fakta, denna gång om coronapandemin, vilket kan få oerhörda konsekvenser för såväl smittspridningen som tron på det demokratiska systemet.

I den totala diktaturen i Turkmenistan så är det ännu värre, där förnekar ledaren pandemins existens och att yttra ordet ”coronavirus” är belagt med hårda straff. Medier får inte rapportera om pandemin, vilket försätter landets befolkning i stor fara samtidigt som det auktoritära styret kan flytta fram sina positioner. I vår närmaste diktatur Vitryssland så deklarerar ledaren Lukasjenko ”här finns inga virus. Ser du dem flyga omkring kanske? Inte jag heller” eller ”Vodka och bastu funkar som botemedel”.

Regeringar runt om i världen behöver tillåtas att vara handlingskraftiga, men det får aldrig ske på bekostnad av demokratiska grundprinciper. Vissa tillfälliga begränsningar i människors fri- och rättigheter kan nu vara nödvändiga, men de måste vara just tillfälliga. Det kommer en tid efter pandemin, en tid då demokratin behövs mer än någonsin. Det är bara i ett demokratiskt samhälle som människors grundläggande fri- och rättigheter kan upprätthållas och respekteras.

Niklas Wikström (L)

Ordförande/gruppledare, Liberalerna i Karlstad

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattDemokratiEULiberalernaMänskliga rättigheterNiklas WikströmPopulismViktor OrbánYttrandefrihet

Läs vidare