Tobé: Europasamarbetet viktigt i coronabekämpningen

Signerat | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Det är en gränsöverskridande och global kris vi befinner oss i och internationellt samarbete kommer vara nödvändigt för att vi ska rida ut stormen. I detta arbete är och förblir EU en avgörande aktör, skriver Tomas Tobé. (Bild på rådspresidenten Charles Michel och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen.)
Foto: John Thys/Pool via AP

Direkt från Europaparlamentet

Europasamarbetet är inget perfekt samarbete, men inte ens den mest inbitna EU-kritiker kan på allvar göra gällande att krisen bättre hade kunnat hanteras enskilt av varje land, utan Europasamarbetet, skriver Tomas Tobé.

I kriser som denna prövas våra samhällens robusthet, politiska institutioner och ledarskap. Det finns anledning att kritisera hur EU inledningsvis hanterade coronavirusets utbrott i Europa, men nu har samarbetet börjat leverera.

Efter en trög start där exempelvis hjälp till Italien försenades, Frankrike konfiskerade medicinskt materiel och agerandet inom EU allmänt får betraktas som splittrat, så görs nu stora insatser inom Europasamarbetet mot följderna av coronavirus/covid-19. Nationella exportförbud gällande medicinsk utrustning inom EU har upphävts, centrala transportstråk säkrats och finansiella resurser mobiliserats.

I mars röstade Europaparlamentet igenom ett omfattande krispaket för att avhjälpa sjukvården runt om i EU, för att stötta ekonomi, jobb och företag samt för att underlätta för krisande sektorer som flyget. Nyligen har Europaparlamentet beslutat att Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) bör få ökade befogenheter och resurser, för att vi gemensamt ska kunna agera bättre och mer effektivt, baserat på vetenskapliga grunder, vid kriser och virus. Vi har riktat krav på att förstärka forskning och innovation inom det medicinska området på EU-nivå, inte minst vad gäller ett framtida vaccin mot sjukdomen och för att öka kunskapen.

Finanspolitiska åtgärder bör fortsatt vidtas, för att hjälpa medlemsländernas ekonomier och för att rädda arbetstillfällen, företag och Europas konkurrenskraft. Små och medelstora företag måste omfattas av insatserna.

Samtidigt har röster höjts med budskapet att utbrottet av coronapandemin är början på slutet för Europasamarbetet, då flera medlemsländer handlat ensidigt och egoistiskt. Ageranden som med rätta kan ifrågasättas och kritiseras, men framtidsscenariot om Europasamarbetets upplösning tror jag inte kommer att bli verklighet.

Det är en gränsöverskridande och global kris vi befinner oss i och internationellt samarbete kommer vara nödvändigt för att vi ska rida ut stormen. I detta arbete är och förblir EU en avgörande aktör. Europasamarbetet är inget perfekt samarbete, men inte ens den mest inbitna EU-kritiker kan på allvar göra gällande att krisen bättre hade kunnat hanteras enskilt av varje land, utan Europasamarbetet.

Mycket står nu på spel och ytterst avgörs det av hur det politiska ledarskapet klarar av att manövrera rådande läge. Det är en mycket större fråga än att handla om höger eller vänster inom politiken, utan det som krävs är ett vuxet, handlingskraftigt och uthålligt förhållningssätt. Fortsatta krisåtgärder och betydande insatser för att hantera virusets effekter på hela samhället kommer att behövas under lång tid framöver.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.