Replik: Privata ägare drar vinstlotten

Debatt
PUBLICERAD:
De vinster som på ett allmänt plan brukar hänföras till ”effektiviseringar” beror till stor delar på nedskärningar i personal och material, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg. Foto
Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT
Vi i Vänsterpartiet ifrågasätter redan genomförda och planerade privatiseringar inom framför allt välfärdssektorerna, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.

Svar till Christian Holm Barenfeld (NWT 23/4).

Vårt inlägg i denna tidning 11 april var i stora delar en kommentar till vad som då hänt ett par veckor tidigare: att kommunen i strid mot sitt eget besöksförbud släppt in hugade spekulanter till äldreboendet Granberga. Vi anser fortfarande att det senare var både dumt, omdömeslöst och provocerande.

Vi konstaterar att Holm Barenfeld i sin replik 23 april bekräftar att kommunen införde besöksförbudet redan den 11 mars. Men han kommenterar inte att spekulanterna släpptes in bara några dagar senare. Han framhåller istället att besök från privata företag i upphandlingsfrågan fortsättningsvis sker digitalt. Denna nyordning blev verklighet först efter att anhöriga till de boende protesterat och efter det att regeringen skärpt sina rekommendationer. Så – efter kommunal omvändelse under yxan, kan man säga att vettiga rutiner och regler införts. Frid och fröjd i denna fråga således.

I vårt inlägg ifrågasatte vi också den privatiseringsiver som är ett signum för den blågröna majoriteten i Karlstad. Särskilt planerna för äldreboendena Granberga, Fryken och Gruvan. Enligt Holm Barenfeld är detta ett tecken på att Vänsterpartiet vill avskaffa den privata äganderätten. Detta påstående är inte sant. Det är en vanföreställning som gärna sprids från borgerligt håll för att baktala Vänsterpartiet.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att kommunen ska följa kommunallagen och med god ekonomisk hushållning med skattemedel och eget kapital sköta angelägenheter av allmänt intresse. Hit hör att väl vårda de kvaliteter, den kompetens och kapital som under åratal upparbetats inom inte minst välfärdssektorerna. I fråga om just äldreboende har vi tipsat Holm Barenfeld & Co om den bittra självkritik som hans partikamrater i Lomma gav uttryck för i början av mars. Efter skandalösa kvalitetsbrister, ber man nu om ursäkt och påpekar att kommunen kan driva äldreomsorgen både bättre och billigare än de privata aktörerna.

Vi i Vänsterpartiet ifrågasätter redan genomförda och planerade privatiseringar inom framför allt välfärdssektorerna. De vinster som på ett allmänt plan brukar hänföras till ”effektiviseringar” beror till stor delar på nedskärningar i personal och material. Och det är personalen och de som ska vara föremålet för vården/omsorgen/undervisningen som får betala priset.

Samtidigt är det nya ägare som får dra vinstlotten. Med hänvisning till den privata äganderätten kan de praktiskt taget göra vad de vill med de vinster som ”effektiviseringarna” skapat. Flera tunga utredningar och rapporter har pekat på hur det globala riskkapitalets inflytande över den svenska välfärden ökat och att vinsterna ofta slussas vidare till olika skatteparadis.

Så för Vänsterpartiets del anser vi det vore mest smakfullt om Holm Barenfeld med flera avbryter sina ansträngningar för att privatisera mera. De resurser som går åt för att hantera de processerna borde istället ägnas kvaliteten och säkerheten i våra äldreboenden. Och det gäller inte minst de verksamheter som man redan lagt ut på entreprenad. Där har man ju enligt avtal frånhänt sig rätten till full insyn.

Parvane Assadbegli

Agne Sandberg

Vänsterpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.