Hoppa till huvudinnehållet

Hur vill ni stärka kvinnors rättigheter?

Publicerad:
På vilket sätt kommer ni att arbeta för att både kvinnor och män skall kunna delta på lika villkor i moskén, frågar Christina Wahrolin med flera. (Bild på den planerade byggplatsen på Rud.)
På vilket sätt kommer ni att arbeta för att både kvinnor och män skall kunna delta på lika villkor i moskén, frågar Christina Wahrolin med flera. (Bild på den planerade byggplatsen på Rud.) Foto: Mikael Lindblom

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

På vilket sätt kommer ni att arbeta för att stärka de konventioner som Sverige ratificerat och därmed medverka till att kvinnors och flickors rättigheter stärks, frågar Christina Wahrolin med flera.

Fråga till ordföranden Rauf Ahmadi i Islamiska kulturföreningen

I Sverige har vi haft en lång och intensiv kamp för kvinnors och flickors rättigheter. Under början av 1900-talet startade kampen för att bryta den patriarkala strukturen. Det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt men vi har även kämpat för kvinnors rätt till sin egen kropp, rätten till abort och rätten till barnomsorg liksom en föräldraförsäkring som även ger pappor rätt att vara hemma med sina barn. Även om vi har kommit långt, så finns det mycket kvar för att uppnå mänskliga rättigheter och skyldigheter för både män och kvinnor.

Vi har religionsfrihet i Sverige, men även inom de olika religiösa samfunden/organisationerna gäller mänskliga rättigheter som innebär att vårt samhälle genomsyras av demokrati och jämställdhet. Sverige är i hög grad ett sekulariserat samhälle. Inom bl a Svenska kyrkan har kampen förts för att bryta den patriarkala strukturen.

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter men även kvinnokonventionen och barnkonventionen har ratificerats av Sverige. Från den 1 januari i år är dessutom barnkonventionen svensk lag. Detta innebär att både lag och konventioner gäller samtliga människor hela vårt land!

Så skriver du en debattartikel

Islamiska Kulturföreningen i Karlstad har ansökt om bygglov för en moské och ärendet kommer att behandlas under april. Vi vill nu fråga ordföranden för föreningen:

• På vilket sätt kommer ni att arbeta för att stärka de konventioner som Sverige ratificerat och därmed medverka till att kvinnors och flickors rättigheter stärks?

• På vilket sätt kommer ni att arbeta för att både kvinnor och män skall kunna delta på lika villkor i moskén?

• Kommer ni att upprätta en jämställdhetsplan för moskén på liknande sätt som många andra trossamfund och föreningar har?

• Och i jämställdhetens namn så utgår vi ifrån att ni kommer att tillåta kvinnliga imamer?

Christina Wahrolin

Monica Ekström

Parisima Nilsson

Monica Bergkvist Andersson

Susanne Kielba

Peter Kaka Nilsson

Malin Berglund

Artikeltaggar

DebattIslamIslamiska kulturföreningenJämställdhetMoskéerRauf Ahmadi