EU-kommissionen försvårar svenskt skogsbruk

Debatt
PUBLICERAD:
Enligt läckta dokument befaras EU-kommissionen vilja tvinga medlemsländer att avsätta så mycket som 30 procent av sina skogsarealer för skydd, skriver Sara Skyttedal.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
I klartext skulle det omöjliggöra skogsbruk i väldigt stora delar av Sverige. Det vore förödande både rent ekonomiskt men också miljömässigt, skriver Sara Skyttedal.

Oförståelsen för det aktiva skogsbrukets förutsättningar och förtjänster är omfattande. Inte minst ute i Europa. Förra mandatperioden lyckades vi avvärja krav på att biobränsle från skogen genom EU-direktiv inte längre skulle få klassas som förnybart. Nu står det svenska skogsbruket inför nya hot från missriktad EU-lagstiftning.

Covid 19-pandemin har gjort att mycket i våra samhällen satts på paus eller skjutits upp. Så även i EU-maskineriet. Men i dag, onsdag, väntas EU-kommissionen efter en kraftig fördröjning slutligen presentera sin biodiversitetsstrategi.

Denna väntas ha mycket stora implikationer på skogspolitiken, ett politiskt område som enligt Kristdemokraternas mening i största möjliga mån bör hanteras nationellt och inte ta omvägen via Bryssel. Enligt läckta dokument befaras EU-kommissionen vilja tvinga medlemsländer att avsätta så mycket som 30 procent av sina skogsarealer för skydd. I klartext skulle det omöjliggöra skogsbruk i väldigt stora delar av Sverige. Det vore förödande både rent ekonomiskt men också miljömässigt. Rätt utfört är ett aktivt skogsbruk i allra högsta grad förenligt med naturvårdshänsyn.

Viljan från såväl miljörörelser som kontinentala politiker att lägga krokben för skogsbruket är som sagt inget nytt. Det bygger i grunden på den felaktiga föreställningen att skogsbruk i sig självt skulle vara miljöskadligt. Men det stämmer helt enkelt inte. Faktum är att Sverige, med ett mycket skogsbruk, har mer skog än någonsin tidigare. Och svensk skogstillväxt har de senaste nittio åren överstigit avverkningen alla år utom ett.

Vår skog innebär en stor ekonomisk vinst för vårt land. Skogsindustrin står för ungefär tio procent av svensk industris sysselsättning. Men det innebär också ett stort klimatmervärde då träd som växer tar upp stora mängder koldioxid. Tillkommer gör möjligheterna att förädla skogsråvaror och på det sättet bidra till den gröna omställningen.

Det är sant att det på andra håll i Europa finns exempel på destruktivt skogsbruk. Länder som avverkat utan att återplantera. Men det är orimligt att den erfarenheten ska slå undan benen för norra Europas hållbara skogsbruk.

Det är viktigt att förstå att olika länder i Europa har olika förutsättningar. I Sverige räknar man i dag med att cirka tretton procent av skogen är undantagen från skogsbruk. Varför den mängden ska bli föremål för kompromisser med kontinentens politiker finns det ingen som presenterat ett bra svar på. Ändå är det precis vad EU-kommission nu väntas föreslå. Sverige och Finland – som tillsammans inrymmer mer än hälften av EU:s skog – behöver nu mobilisera stöd och höja rösten.

Sara Skyttedal (KD)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.