Allvarligt att det politiska Värmland inte klarar digitala möten

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att det visar sig att det politiska Värmland ligger efter i den digitala utvecklingen är något vi behöver åtgärda, skriver Stina Höök.
Foto: Helena Karlsson
Ur demokratisynpunkt är det inte acceptabelt att utestänga personer som är valda av medborgarna från att fullgöra sina uppdrag, skriver Stina Höök.

I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt att finna andra former för möten. Allt fler möten både i arbetsliv och privat sker digitalt. Det är en omställning som är nödvändig och bra, men som också visar på en del brister. En oroande brist som nu visar sig är det offentliga Värmlands oförmåga att klara digitala politiska möten. Vi i Moderaterna i Värmland får rapporter från våra förtroendevalda runt om i länet att många möten fortfarande genomförs fysiskt, visserligen i anpassad form, men att man inte har möjlighet att ordna deltagande digitalt.

Vi ska alla, för att förhindra smittspridning, ta ansvar för social distansering. Det gäller självklart också politiskt förtroendevalda och politiska församlingar. Vi har som förtroendevalda det yttersta ansvaret för medarbetarna och för de som nyttjar verksamheterna i kommuner och regionen. Vi förväntar oss att alla medarbetare gör vad de kan för att skydda sig själva och dem man möter i de offentliga verksamheter vi ansvarar för. Då måste också vi förtroendevalda föregå med gott exempel.

Även om det ofta anordnas politiska möten i större lokaler där man sitter mer skilda åt så finns en stor oro bland förtroendevalda att full social distansering inte tillgodoses med dessa lösningar. Dessutom utesluts vissa förtroendevalda. Allt fler kommuner och regioner, inte bara i Värmland, väljer nu att minska antalet förtroendevalda som får delta. Fullmäktigen och nämnder minskas genom överenskommelser mellan partierna, ersättare och personer i riskgrupp uppmanas att inte delta.

Dessa lösningar kan möjligen accepteras om det gäller några få möten eller under en mycket kort period. Men vi vet inte om behovet av social distansering kommer pågå under lång tid framåt och därför krävs andra lösningar. Ur demokratisynpunkt är det inte acceptabelt att utestänga personer som är valda av medborgarna från att fullgöra sina uppdrag. Perioder av stor oro är inte tillfället att göra alltför långtgående förändringar i våra demokratiska processer och rättigheter. Demokratin måste särskilt värnas nu.

De svar vi får från våra förtroendevalda är att man i vissa kommuner inte klarar de tekniska lösningarna eller formalian kring digitala möten. Andra kommuner och regionen anser sig klara det. Här måste vi hjälpas åt i Värmland.

Önskan att övergå till fler digitala möten mellan människor har funnits en längre tid. Coronakrisen skyndar på den omställningen. Självklart kommer det finnas många möten där det fortsatt är viktigt att träffas fysiskt, men en hel del möten skulle även efter krisen kunna genomföras digitalt för att få ett mer hållbart samhälle. Sverige ligger generellt långt framme i digital innovationskraft. Att det visar sig att det politiska Värmland ligger efter i den digitala utvecklingen är något vi behöver åtgärda.

Vi har som politiskt parti ansvar för att våra förtroendevalda på ett säkert och demokratiskt sätt kan fullgöra de förtroendeuppdrag de blivit valda till av medborgarna. Jag vill uppmana övriga partier att tillsammans med oss i Moderaterna i Värmland skyndsamt arbeta för att det ges möjlighet för alla förtroendevalda att genomföra politiska möten på ett säkert och demokratiskt sätt i regionen och alla kommuner i Värmland.

Stina Höök

Ordförande, Moderaterna i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.