Taiwan borde inte stängas ute från WHO

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Taiwan är nu högst motiverat att hjälpa det internationella samfundet i denna globala kris, skriver Daniel TC Liao.
Foto: Taipei Mission in Sweden
Åtskilliga röster har höjts för att Taiwan borde inkluderas av WHO i kampen mot coronaviruset, skriver Daniel TC Liao.

Det som började som ett utbrott av ett nytt virus i den kinesiska staden Wuhan i december förvandlades inom loppet av några månader till en global pandemi. Både Individuella länder och det internationella samfundet står nu inför en stor utmaning i att bekämpa coronavirusets spridning. Nu är samarbete, koordination, transparens och ett fritt flöde av information av yttersta vikt. Politiska intressen borde hållas utanför hanteringen av en pandemi och därför är det så bekymrande att Taiwan fortfarande inte inkluderas av WHO (World Health Organization) i kampen mot coronaviruset.

Taiwan har sedan länge strävat efter att få delta i WHO:s och WHA:s (World Health Assembly) tekniska möten och aktiviteter så att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och vår expertis samt för att kunna få ta del av viktig och brådskande information. Tyvärr fick inte Taiwan någon inbjudan, varken 2017, 2018 eller 2019 att medverka som observatör i WHA på grund av politisk press från Kina.

Taiwan har i skrivande stund 422 bekräftade fall av coronaviruset och 6 dödsfall på 23 miljoner invånare. Detta trots sin nära belägenhet till Kina och trots att en betydande del av Taiwans befolkning arbetar i Kina, inte minst i Wuhan där utbrottet började.

Tidigare och smärtsamma erfarenheter från epidemier som SARS har bidragit till att Taiwan och dess myndigheter denna gång var väl förberedda inför en ny epidemi med medel som hälsokontroller på flygplatser, smittspårning bland inresande och en god beredskap gällande sjukvårdsmateriel. Det var en av anledningarna till att Taiwan kunde agera snabbt och handlingskraftigt för att stoppa smittspridning (NWT 18/4). Redan efter den 31 december vidtogs åtgärder för att kontrollera inresande från Wuhan.

Taiwan har under många år förvandlat sig från en mottagare av utländsk hjälp till en bidragsgivare av internationell humanitär assistans och vår sjukvård har rankats som den främsta i världen. Taiwan är nu högst motiverat att hjälpa det internationella samfundet i denna globala kris och därför lovade Taiwans president Tsai Ing-wen bland annat att donera 10 miljoner ansiktsmasker till länder som är hårt drabbade av coronaviruset.

Åtskilliga röster har höjts för att Taiwan borde inkluderas av WHO i kampen mot coronaviruset och otaliga rapporter om Taiwans framgångsrika och handlingskraftiga agerande i bekämpningen av viruset borde vara av intresse för WHO.

Taiwans 23 miljoner medborgare har samma mänskliga rättigheter när det kommer till hälsa och sjukvård som alla andra i världen. Politiska intressen borde inte stå över mänskliga rättigheter, varken under en pandemi eller annars och därför borde inte Taiwan hindras från att delta och bidra med sina erfarenheter och expertis i WHO:s möten och aktiviteter.

Daniel TC Liao

Representant, Taipei Mission in Sweden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.