Stäng Systembolaget – för folkhälsans skull

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Insändarskribenten anser att Systembolaget bör stängas.
Foto: Geir Olsen
Många funktioner stängs eller får olika restriktioner i Sverige idag som orsakas av coronapandemin.

Många verksamheter som tex. restauranger och krogar har fått restriktioner.

En som inte alls har fått några nya förhållningsorder är systembolaget. Varför? Vi vet att alkoholen belastar den svenska sjukvården mycket.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida: Alkohol är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och tidig död. I Sverige orsakade alkohol drygt fyra procent av den samlade sjukdomsbördan. Fyra procent är en stor summa.

Borde inte detta vara ett själ nog, att under rådande coronaepedemi och med en sjukvård som kraftsamlar för att klara av situationen, stänga systembolaget!

I rådande situation med stängda gränser kan ju inte smuggling eller import från andra länder vara ett problem som i så fall skulle ersätta systembolagets roll.

Vidare står det att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: Varje år avlider cirka 2 000 personer på grund av alkohol. När debatteras detta på allvar?

Nu börjar det komma synpunkter från olika aktörer i samhället bl.a. LP-verksamheten. De är en av flera aktörer som gör att fantastiskt arbete bland de som hamnat i utanförskap, främst pga. alkohol. De pekar också på att alkoholen är en våldsdrog som ofta leder till att situationen går över styr och leder till våld i nära relationer och våld där polis blir inkallad. Polis och rättsväsende är ju också hårt pressade av det ökade våldet i främst vissa storstadsområden.

Läkare har också gått ut och vädjat om att inte utsätta sig för onödiga risker som skulle innebära sjukbesök hos en redan ansträngd sjukvård.

Vi har ju också sett att många nu i dessa tider ändrar sina vanor tex. att sluta röka eftersom det ökar deras risk som en komplikation vid covid-19 smitta.

Nu hoppas vi att ni politiker och övriga opinionsbildare tar dessa synpunkter under allvarligt övervägande och ser detta som en stor möjlighet att positivt förändra mångas alkoholvanor och därmed framgent bidrar till en bättre folkhälsa och minskade samhällskostnader.

Anders Dahlström

Sunne Nykterhetsförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.