Hoppa till huvudinnehållet

Dags för kostnadseffektivare klimatarbete

Publicerad:
Att klara klimatmålen blir än viktigare nu när vi går in i ekonomiskt tuffare tider; klimatledarskap är en konkurrensfördel för ett litet och exportberoende land som vårt, skriver Mattias Goldmann och Emelie Persson Lindqvist. Foto: Andy Wong/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Alla investeringar har en kostnad och en klimatpåverkan. Att förstå sambandet hjälper var och en att ta kloka beslut som innebär både reducerade klimatutsläpp och minskade utgifter, skriver Mattias Goldmann och Emelie Persson Lindqvist.

I dessa dagar ställs mycket runt omkring oss på ända eller omvärderas. Men dess bättre står alla riksdagspartier, alla kommuner och alla storföretag fast vid de klimatmål som redan antagits. 2030 ska Sverige uppnå en fossilfri fordonsflotta och 2045 ska Sverige som land vara klimatneutralt. Dessutom slår regeringsförklaringen fast att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Att klara klimatmålen blir än viktigare nu när vi går in i ekonomiskt tuffare tider; klimatledarskap är en konkurrensfördel för ett litet och exportberoende land som vårt. Men det blir också tydligare att kommunerna, företagen och Sverige som land måste klara klimatmålen till en betydligt lägre kostnad än hittills, så att vi inte i onödan tar pengar från annat angeläget arbete. För detta finns carbon cost-metodiken.

Alla investeringar har en kostnad och en klimatpåverkan. Att förstå sambandet hjälper var och en att ta kloka beslut som innebär både reducerade klimatutsläpp och minskade utgifter. Det gäller för konsumenter som vill göra klimatsmarta inköp likväl som det gäller den som exempelvis ska anlägga en väg, dra en ledning eller etablera ett bostadsområde – alla kan vi bidra!

Så skriver du en debattartikel

Sambandet mellan hur kostnader hålls nere och klimatpåverkan minimeras är dåligt utforskat, och därför genomförde vi på Sweco ett stort utvecklingsprojekt med våra kollegor i Storbritannien, utifrån stora infrastrukturprojekt. Vi kunde då etablera var i projekten den största klimatpåverkan finns och såg ett nära nog linjärt samband med kostnaden: När vi krävde lägre klimatpåverkan, kunde det uppnås till lägre kostnader.

Sambandet var tydligt till en gräns, en tipping point, där ytterligare minskade utsläpp skulle innebära högre kostnader. I det läget kan man välja att använda de medel som frigjorts genom besparingarna från tidigare utsläppsminskningar, eller att helt enkelt plocka hem vinsten med klimatarbetet. Detta carbon cost-samband kan användas som ett verktyg för att ta kloka beslut som leder till minskad klimatpåverkan och minskade kostnader på samma gång.

I dessa tider och med de stora utmaningar vi som samhälle står inför, kan man inte tjuvhålla på lösningar. Vi delar gärna med oss av carbon cost-metodiken. Vi uppmanar beslutsfattare och tjänstemän i näringsliv, kommun, region och på nationell nivå att använda sig av den, så att vi får maximal klimatnytta till minimal kostnad. Nu mer än någonsin måste vi vara effektiva!

Mattias Goldmann

Hållbarhetschef, Sweco

Emelie Persson Lindqvist

Hållbarhetssegmentschef, Sweco

Artikeltaggar

DebattInfrastrukturKlimatMattias GoldmannSweco