Replik: Tydliga rutiner och god beredskap inom äldreomsorgen i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg som våra medarbetare arbetar efter och en beredskap för att förhindra smittspridning, skriver Christian Holm Barenfeld.
Foto: Mikael Lindblom
Jag diskuterar mer än gärna entreprenader och våra politiska skillnader, men jag kommer inte använda coronaviruset och folks oro för att vinna billiga partipolitiska poänger, skriver Christian Holm Barenfeld.

Svar till Parvane Assadbegli och Agne Sandberg (NWT 11/4).

De två vänsterpartisterna Parvane Assadbegli och Agne Sandberg har i en debattartikel framfört ren och skär skrämselpropaganda gällande vård- och omsorgsverksamheten i Karlstad kommun. Då deras artikel har spridit obefogad oro, inte minst hos de boende i kommunens vårdboenden och deras anhöriga, känner jag att ett svar är ett måste för allas bästa.

Jag diskuterar mer än gärna entreprenader och våra politiska skillnader, men jag kommer inte använda coronaviruset och folks oro för att vinna billiga partipolitiska poänger. Huvudfokus för vård- och omsorgsförvaltningen är att ge våra äldre den bästa tänkbara omsorgen. Att se till att man inte utsätts för onödig smittrisk är en viktig del i detta och här finns tydliga rutiner och en god beredskap och tillräckligt med skyddsutrustning för att motverka smittspridning och för att hantera situationen om någon äldre skulle drabbas av smitta.

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Redan den 11 mars införde vi besöksförbud på våra vårdboenden, särskilda boenden och trygghetsboenden på grund av rådande läget med det då nya coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och personer som tillhör riskgrupperna.

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg som våra medarbetare arbetar efter och en beredskap för att förhindra smittspridning. Dessutom har vi sedan regeringens beslut om besöksförbud på äldreboenden, den 30 mars, ytterligare skärpt våra rutiner och gör allt vi kan för att minimera antalet personer som är på våra boenden. Vi kommer dock inte att kunna stänga våra boenden helt eftersom vi måste kunna bedriva en fungerande vård och omsorg för de som bor där.

Besök från privata företag angående entreprenadupphandlingen sker digitalt fortsättningsvis. Politiskt fattar vi beslut om att införa restriktioner och andra begränsningar, men exakta beslut om vem som släpps in och med vilka restriktioner avgörs av verksamhetschefen. Detta för att verksamheten ska kunna fungera och så att våra äldre får en bra, trygg och säker omvårdnad.

När det gäller de entreprenader som planeras så innebär det att en annan aktör under upphandlad tid ansvarar för driften av dessa verksamheter. Det handlar alltså inte om någon försäljning som Assadbegli och Sandberg skriver. De har tydligen också hört rykten gällande ett av de vårdboenden som finns i kommunen och situationen där. Det hade varit bättre och enklare att höra sig för och ta reda på att de rykten som de hört inte stämmer, istället för att använda dessa som politiska argument.

Assadbegli och Sandberg ondgör sig också över vad de kallar ideologiska käpphästar för det blågröna styret i frågan om valfrihet inom omsorgen. Ideologi eller värderingar är en viktig grund i politiken och det som bestämmer inriktningen. Att ha makten att leda utan att ha värderingar innebär att man sitter på makten för maktens skull. Givet Vänsterpartiets politiska historia kan jag dock förstå att artikelförfattarna inte gärna refererar till ideologier och värderingar. Men det är ju just ideologisk övertygelse som gör att Assadbeglis och Sandbergs parti tydligt påpekar att man vill avskaffa den privata äganderätten. Utöver att det strider mot de mänskliga rättigheterna så innefattar det ju givetvis att Vänsterpartiet motsätter sig all alternativ drift inom vård- och omsorg.

Christian Holm Barenfeld (M)

Ordförande, vård- och omsorgsnämnden i Karlstad kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.