Hur blir framtidens postutdelning?

Debatt
PUBLICERAD:
Med tanke på hur glest befolkat stora delar av Sverige är, kommer det på sikt inte vara möjligt att tillhandahålla den här servicen utan kompensation för att utföra uppdraget, skriver Annemarie Gardshol.
Foto: Anders Wiklund/TT
På kort sikt skulle vi behöva få besked om att kunna gå över till befordran inom tre arbetsdagar, från nuvarande två, skriver Annemarie Gardshol.

Postnord står mitt i sin största utmaning under sin 400-åriga historia genom det skifte som digitaliseringen medför. Samtidigt som vi har en brevinfrastruktur som av politiska skäl är dimensionerad efter 90-talets kommunikationsmönster har vi en logistikapparat som erbjuder Nordens bästa tillgänglighet.

Jag är glad över att politiken har valt att ta frågan om framtidens post- och paketservice på allvar. Förra sommaren ändrade regeringen postförordningen vilket gör att vi i större utsträckning kan få kompensation för ökade kostnader, något vi är mycket tacksamma för. Med en fortsatt förväntad nedgång av antalet skickade brev så kommer det dock att behövas fortsatta lättnader i postregleringen. Samtidigt arbetar vi på Postnord för att anpassa servicegraden för att, så långt det är möjligt, undvika att postservicen ska bekostas av skattebetalarna.

På kort sikt skulle vi behöva få besked om att kunna gå över till befordran inom tre arbetsdagar, från nuvarande två. De allra flesta breven skulle även med en sådan förändring komma fram inom en eller två dagar, men för de brev som behöver åka långt kan ibland en extra dag vara nödvändig, för att slippa ta till flyget, med allt vad det innebär i form av kostnader och klimatutsläpp.

Ett sådant besked skulle innebära att vi kunde gå över till varannandagsutdelning utan att behöva flyga fler brev. Varannandagsutdelning är något som vi planerar för och inget dramatiskt. Om bara ett par års tid kommer brevmängden att ha sjunkit så att vi i genomsnitt bara kommer att ha post till vartannat hushåll. De dagar det finns tidskritiska expressbrev eller e-handlade försändelser att dela ut kommer antingen den vanliga brevbäraren ta med sig dem, eller så kommer de delas ut till just dessa hushåll specifikt. Tidskritiska försändelser kommer man alltså även fortsättningsvis att kunna få utdelat varje dag.

Men den viktigaste frågan för den av Anders Ygeman (S) aviserade postlagsutredningen är vilken postservice som ska erbjudas de som lever i Sverige och hur det ska finansieras.

Det är vanligt med statlig kompensation till den aktör som utför postservicen i många EU-länder, även i länder som har betydligt gynnsammare geografiska förutsättningar än Sverige. Det är till och med så att uppdraget inte får lov att innebära en orimlig ekonomisk belastning, enligt EU-rätten.

Med tanke på hur glest befolkat stora delar av Sverige är, kommer det på sikt inte vara möjligt att tillhandahålla den här servicen utan kompensation för att utföra uppdraget, även om det i dagsläget inte är aktuellt. Prislappen kommer att skilja sig åt beroende på vilken grad av service som samhället ska garantera.

Vi vill vara livsnerven som får hela landet att leva, oavsett om man bor i Stockholm eller i Storuman. Vi vill också fortsätta att utveckla vår service efter det som våra invånare och företag efterfrågar. Med lite politisk vilja och stöd har vi alla möjligheter att låta vår 400-åriga historia fortsätta att sätta avtryck långt in i det här millenniet.

Annemarie Gardshol

Koncernchef, Postnord och vd för Postnord Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.