Replik: Vår modell hjälper alla slags elever

Debatt
PUBLICERAD:
Den internationella forskningen visar nämligen att traditionella skolor med ordning och reda – som har tjänat som inspiration för vårt koncept – hjälper elever från olika förhållanden, skriver Emil Wallin.
Foto: Berit Roald/NTB Scanpix/TT
Att vår framgång skulle bero på en ovanligt stark elevsammansättning, för att vi ”plockar russinen ur kakan”, är helt enkelt inte korrekt, skriver Emil Wallin.

Svar till Anders Andersson (NWT 15/4).

I en debattartikel i NWT den 15 april kritiserar Anders Andersson Nordic International School för vår traditionella modell – med fokus på kunskap samt ordning och reda – och för att vår undervisning delvis bedrivs på engelska. Andersson menar att våra skolor endast är välstrukturerade på grund av att vårt koncept lockar elever från bemedlade hem, medan andra elever lämnas utanför.

Men att våra skolor fungerar väl har ingenting med elevunderlag att göra. Under läsåret 2019/20 har 75 procent av eleverna i vår skola i Karlstad föräldrar med eftergymnasial utbildning, endast något högre än kommunsnittet på 69 procent. Samtidigt har 49 procent av våra elever utländsk bakgrund, jämfört med kommunsnittet på 21 procent. Att vår framgång skulle bero på en ovanligt stark elevsammansättning, för att vi ”plockar russinen ur kakan”, är helt enkelt inte korrekt.

Vi har faktiskt heller ingen anledning att endast locka elever med en mer fördelaktig bakgrund. Den internationella forskningen visar nämligen att traditionella skolor med ordning och reda – som har tjänat som inspiration för vårt koncept – hjälper elever från olika förhållanden. Dessa skolor höjer alla slags elevers kunskapsresultat markant. Vi är därför trygga i vårt koncept och vill att så många elever som möjligt får ta del av det – oavsett vilken bakgrund de har.

I dagens globaliserade värld har betydelsen av engelskan samtidigt ökat, oavsett var man kommer ifrån eller vilka föräldrar man har. Upp till 50 procent av vår undervisning sker därför på engelska. Detta är en grundsten i vår internationella profil, som ger eleverna en stark skolidentitet och förståelse för olika kulturer – och är därför viktig för den samhörighet som Andersson eftersträvar.

Data tyder också på att vår modell fungerar. I vår skola i Karlstad har inga niondeklassare ännu betygsatts, eftersom de första avgångseleverna går ut i sommar, men om vi jämför andra skolors niondeklassare med våra åttondeklassare framstår våra kunskapsresultat som konkurrenskraftiga. Detta ser vi även i Norrköping, där våra niondeklassare ligger i toppen betygsmässigt.

Andersson menar intressant nog att våra ambitioner egentligen inte skiljer sig så mycket från den kommunala grundskolans. Men visst avviker vår modell från den ”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i Sverige sedan 1990-talet, i vilken betydelsen av kunskaper har tonats ner till fördel för elevinflytande. Anledningen till vår avvikelse är att denna filosofi har visat sig ha negativa effekter på elevers prestationer.

Det är därför inte förvånande att många föräldrar nu söker efter skolor med ett starkare fokus på kunskap samt ordning och reda. Vi välkomnar så många som vi kan ta emot – oavsett bakgrund – men vill även inspirera andra huvudmän i samma riktning. På så sätt hoppas vi stärka, direkt och indirekt, möjligheterna för alla Karlstads elever att förverkliga sin potential.

Emil Wallin

Rektor, Nordic International School Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.